Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Väljaanne

Komisjon kuulutab välja üleskutse säilitada ja arendada Euroopa digitaalmeedia vaatluskeskust

Euroopa Komisjon on avaldanud pakkumiskutse Euroopa digitaalmeedia vaatluskeskuse (EDMO) töö jätkamiseks ja edasiarendamiseks. EDMO toimib faktikontrollijate, akadeemikute ja teadlaste koostööplatvormina, ühendab neid aktiivselt meediaorganisatsioonide ja meediapädevuse ekspertidega ning toetab poliitikakujundajaid. Pakkumismenetlus avati 24. augustil ja kestab 19. septembrini 2022 kell 16.00 Kesk-Euroopa aja järgi.

Käesolevast konkursikutsest huvitatud ettevõtjatel palutakse esitada pakkumus elektroonilise esitamise süsteemi (e-Submission) kaudu, mis on kättesaadav TEDi e-riigihangete veebisaidil.

Käesolev kuni 4 miljoni euro suurune pakkumismenetlus on samm Euroopa faktikontrollijate ja teadlaste võrgustiku jõupingutuste tugevdamisel, et võidelda desinformatsiooni vastu internetis. EDMO platvorm pakub meediatöötajatele, meediapädevuse ekspertidele, õpetajatele ja kodanikele ressursse, mille eesmärk on suurendada teadlikkust, suurendada vastupanuvõimet veebis levivale desinformatsioonile ja toetada meediapädevuse kampaaniaid.

EDMO tegeleb ka raamistiku väljatöötamisega, et tagada väärinfo paremaks mõistmiseks töötavatele teadlastele turvaline juurdepääs platvormide andmetele.

EDMO-l on riiklikud ja piirkondlikud keskused, mis kasutavad ära nende teadmisi kohalikest infokeskkondadest, et avastada, analüüsida ja paljastada desinformatsioonikampaaniaid Euroopas.

EDMO oli üks elemente komisjoni üksikasjalikus desinformatsiooni vastu võitlemise tegevuskavas, mis avaldati 5. detsembril 2018.

Üksikasjalikum teave konkursikutse kohta