Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Väljaanne

Euroopa avalik sfääri: uus veebipõhine meediapakkumine noortele eurooplastele

Kolmandat aastat järjest toetab Euroopa Komisjon igapäevaste, mõtlevate ja usaldusväärsete päevakajaliste teemade koostamist kogu Euroopast noortele eurooplastele ja nende poolt.

Young girl checking the news on her phone.

© GaudiLab - iStock GettyImages

Pärast kahte katseprojekti 2020. ja2021. aastal rakendatakse käesoleva konkursikutsega Euroopa Parlamendi ettevalmistavat meedet „Euroopa avalik ruum: uus veebimeedia pakkumine noortele eurooplastele“. Sel aastal on konkursi eelarve märkimisväärselt suurem (9miljonit eurot), mis annab võimaluse suuremateks pikemaajalisteks (ligikaudu 18 kuud) projektideks, suurendades ELi kaasrahastamist kuni 80 %-ni.

Konkursikutse eesmärk on tuua ELi noortele lähemale, julgustada neid saama aktiivseteks kodanikeks ja ühendada neid piiriüleselt. Sellega panustatakse ka Euroopa noorteaastasse 2022. Selle meetme eesmärk on suurendada veebiteabe kättesaadavust eri keeltes Euroopa teemade kohta, mis mõjutavad noori kogu ELis, mida esitletakse vananevatesformaatides ja mitme vaatenurga kaudu. Projektidega tuleks püüda luua e-arutelusid ja korraldada noorteüritusi. Toetuslepingud sisaldavad sõltumatuse hartat, millega tagatakse, et toetuse saajad on toimetuslikult vabad ja tegutsevad ilma igasuguse poliitilise sekkumiseta.

Projektid peaksid algama 2023. aasta märtsi/aprilli paiku soovituslikult 18 kuu jooksul.

Komisjon kavatseb rahastada kolme või nelja ettepanekut maksimaalse toetusega 3,5 miljonit eurot. Kaasrahastamise ülemmäär on 80 % rahastamiskõlblikest kuludest, taotlejad võivad teha ettepaneku kohaldada madalamat kaasrahastamismäära.

Kavandatud tulemused

  • Koostöö viie ELi liikmesriigi vähemalt viie organisatsiooni vahel;
  • Päevakajalisi küsimusi käsitleva sisu loomine uuenduslike piiriüleste toimetusprotsesside kaudu;
  • Teavituskava, et jõuda võimalikult paljude noorte eurooplasteni;
  • Levitamine oma kanalite, partnerveebisaitide, blogide ja/või sotsiaalmeedia võrgustike kaudu;
  • Arutelude ja noorteürituste kaasamine.

Lisateave

  • Konkursikutse, taotlusvormid ja kõik asjakohased dokumendid on kättesaadavad allpool.
  • Küsimused võib saata aadressile CNECT-NEWSMEDIA@ec.europa.eu hiljemalt 19. oktoobrini 2022. Kõik küsimused ja vastused avaldatakse anonüümselt sellel lehel.
  • Ülevaate muudest uudistemeedia toetusvõimalustest leiate käesolevalt leheküljelt.
  • Võite tellida automaatseid uuendusi, kui meediaga seotud artiklid avaldatakse CNECTi veebisaidil.
  • Tutvuge 2021. aasta projektidega siin.

 

(Muus keeles lugemise korral tutvuge konkursikutse dokumentide ingliskeelse originaaliga.)

Allalaadimiseks

00. Questions and answers - 20 October (.pdf)
Laadi alla 
01. Call for Proposals (.pdf)
Laadi alla 
02. Grant Application Form (Part A) (.docx)
Laadi alla 
03. Grant Application Form (Part B) (.docx)
Laadi alla 
04. Estimated Budget (Annex 2 MGA) (.xlsx)
Laadi alla 
05. Financial-capacity check table (.xls)
Laadi alla 
06. Declaration of Honour (.pdf)
Laadi alla 
07. Declaration on Standards and Independence (.docx)
Laadi alla 
08. Financial Identification (.pdf)
Laadi alla 
09. Legal Entity Private (.pdf)
Laadi alla 
10. Legal Entity Public (.pdf)
Laadi alla 
11. Model Grant Agreement (MGA) (.pdf)
Laadi alla 
12. Unit costs and SME owners (annex 2a MGA) (.pdf)
Laadi alla 
13. Specific Rules (annex 5 MGA) (.pdf)
Laadi alla 
14. Privacy Statement (.pdf)
Laadi alla 

Related content

ELi toetus uudismeediasektorile

Factsheet / infographic | 07 märts 2022

Komisjoni eesmärk on toetada projekte, mis käsitlevad meediasektori struktuurseid probleeme ja/või edendavad vaba, mitmekesist ja pluralistlikku meediakeskkonda. Näideteks on koostööpõhise ja piiriülese ajakirjanduse toetamine, meedia mitmekesisusega seotud riskide jälgimine, meediavabaduse rikkumiste kaardistamine, ohus olevate ajakirjanike kaitsmine, meediainnovatsioon, meediapädevuse toetamine ja Euroopa avaliku sfääri tugevdamine.

Veebiseminar: ELi toetused uudismeediale

Event | 07 juuli 2022

Euroopa Komisjon (DG Connect) ning Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA) korraldavad uudismeediatööstusele ja sidusrühmadele veebiseminari, et selgitada erinevaid rahastamisvõimalusi, mida EL sektorile pakub.