Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Väljaanne

Euroopa avalik ruum: uus veebimeedia pakkumine noortele eurooplastele – 2023.

Neljandat aastat järjest toetab Euroopa Komisjon noorte eurooplaste igapäevast, mõtlevat ja usaldusväärset päevakajalist sisu kogu Euroopast.

A European public sphere: a new online media offer for young Europeans - 2023

© William Fortuna

Konkursikutse on nüüd lõppenud ja taotlusi hinnatakse

Pärast sarnaseid projektikonkursse 2020., 2021. ja 2022. aastal rakendatakse käesoleva konkursikutsega Euroopa Parlamendi ettevalmistavat meedet „Euroopa avalik sektor: uus veebimeedia pakkumine noortele eurooplastele“. 9 miljoni euro suuruse kogueelarvega annab see uudistemeedia organisatsioonidele ja mittetulunduslikele (noorte) organisatsioonidele võimaluse käivitada ambitsioonikaid piiriüleseid projekte.

Konkursikutse eesmärk on tuua EL noortele lähemale, julgustada neid saama aktiivseks kodanikuks ja ühendada neid piiriüleselt. Selle meetme eesmärk on suurendada kogu ELi noori mõjutavate Euroopa teemade kohta eri keeltes kättesaadavat veebipõhist teavet, mida tutvustatakse kaasavas vormingus ja mitme vaatenurga kaudu. Projektidega tuleks püüda algatada kaasavaid arutelusid ja korraldada noorteüritusi. Toetuslepingud sisaldavad sõltumatuse hartat, millega tagatakse, et toetuse saajad on toimetuslikult vabad ja tegutsevad ilma poliitilise sekkumiseta.

Projektid peaksid algama 2024. aasta suvel, soovitusliku kestusega 14 kuud. Komisjon loodab toetada kuni nelja ettepanekut, mille maksimaalne toetus on 3,2 miljonit eurot. Kaasrahastamise maksimummäär on 80 % abikõlblikest kuludest, kuid taotlejad võivad teha ettepaneku madalama kaasrahastamismäära kohta.

Oodatavad tulemused

  • Koostöö vähemalt viie organisatsiooni vahel viiest ELi liikmesriigist;
  • Igapäevaste mõtlemist tekitava sisu loomine päevakajalistes küsimustes uuenduslike piiriüleste toimetusprotsesside kaudu;
  • Teavituskava, et jõuda võimalikult paljude noorte eurooplasteni;
  • Levitamine oma kanalite, partnerveebisaitide, blogide ja/või sotsiaalmeediavõrgustike kaudu;
  • Arutelude ja noorteürituste kaasamine.

Lisateave

 (Kui loete mõnes muus keeles, tutvuge konkursikutse dokumentide ingliskeelse originaaliga.)

 

Allalaadimiseks

00 Questions and answers - version 3 - 22 dec 2023
Laadi alla 
01. Call for proposals.pdf
Laadi alla 
02. Grant Application Form - Part A.docx
Laadi alla 
03. Grant Application Form - Part B.docx
Laadi alla 
04. Estimated budget form (Annex 2 to the Model Grant Agreement).xls
Laadi alla 
05. Financial capacity check table.xls
Laadi alla 
06. Bank Account form.pdf
Laadi alla 
07. Legal entity form - private.pdf
Laadi alla 
08. Legal entity form - public.pdf
Laadi alla 
09. Privacy Statement.pdf
Laadi alla 
10. Model Grant Agreement.pdf
Laadi alla 
11. Annex 2a - Unit costs and SME owners.pdf
Laadi alla 
12. Annex 5 to MGA - Specific rules newsmedia.pdf
Laadi alla 
13.b. Model Declaration of honour - Affiliated entity.docx
Laadi alla 
13a. Model Declaration of honour - Beneficiary.docx
Laadi alla 
14. Declaration on Standards and Independence.docx
Laadi alla