Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Väljaanne

Digipoliitika küsimusi käsitlevate uuringute ja nendega seotud teenuste osutamise raamleping

Euroopa Komisjon sõlmib raamlepingu digipoliitika küsimusi käsitlevate uuringute ja nendega seotud teenuste osutamiseks.

Avatud on kahe täiskasvanu käed, laual olevate kirjalike märkustega pliiatsid ja kaks sülearvutit. Pilt näitab veebiuuringuid.

Käesoleva raamlepingu eesmärk on tõhustada tõenditel põhinevat poliitikakujundamist ja toetada komisjoni tööd usaldusväärsete teadmiste, tõendite, analüüside ja eksperditeadmistega digipoliitika konkreetsetel teemadel. See hõlmab mitmesuguseid uuringuid kõigis sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi pädevusse kuuluvates digipoliitika valdkondades.

Komisjon allkirjastab raamlepingud kuni viie töövõtjaga. Lepingu maksimaalne maksumus on 10 miljonit eurot ja see kehtib neli aastat.

Taotluste esitamise tähtaeg on 7. oktoober 2022 kell 16.00 (Brüsseli aja järgi).

Lisateave

Hankedokumendid avaldatakse TEDi e-hangete portaalis. Lisateabe taotlus tuleb esitada kirjalikult ainult TED eTenderingi veebisaidi kaudu vahekaardil „Küsimused ja vastused“, klõpsates nupul „Loo küsimus“ (küsimuse loomiseks ja esitamiseks on vaja registreeruda TED eTenderingi veebisaidil).