Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Väljaanne

Programmi „Euroopa horisont“ projektikonkurss – Meediainnovatsioon

Euroopa Komisjon on kuulutanud välja projektikonkursi innovatsioonimeetmete võtmiseks meediasektoris, et stimuleerida interdistsiplinaarset koostööd ja luua täiustatud lahenduste prototüüpe uute ja uuenduslike meediatoodete loomiseks, levitamiseks ja tarbimiseks.

26 miljonit eurot on ette nähtud vähemalt kahe/kolme projekti rahastamiseks. Kohaldada võib kahte liiki projekte. Projektides võib keskenduda virtuaalse meedialabori loomisele või avatud lähtekoodiga modulaarsetele vahenditele/komponentidele/teenustele, mis käsitlevad andmehalduse ja -kasutuse tehnilisi, organisatsioonilisi, ärilisi ja õiguslikke aspekte meediatööstuses üldiselt.

Esimest liiki ettepanekud peaksid käsitlema uuenduslikke vahendeid või teenuseid, mis võivad aidata luua, levitada ja tarbida meediasisu või -tooteid. Kaaluda võib mitmesuguseid projekte, mis hõlmavad meediaorganisatsioone ja muid sidusrühmi (nt kunstnikud, disainerid, ajakirjanikud ja meediatöötajad, filmitegijad, mängukujundajad, programmeerijad või akadeemilised teadlased). Kavandatud vahendid või teenused peaksid aitama neil kasutada andmete (nt vaatajaskonna või sisu metaandmed, vaatajaskonna andmed, autoriõiguse litsentsimise andmed jne) potentsiaali, et jõuda uue publikuni ning arendada kestlikke ja tugevaid ärimudeleid.

Soovitatav on näha ette vahendite ja teenuste koostalitlusvõime, et võimaldada andmete jagamist laiemate meediasektorite vahel, ning töötada meedia andmeruumi loomise nimel, nagu on ette nähtud meedia ja audiovisuaalvaldkonna tegevuskavas.

Arvesse tuleks võtta ka uusi meediavorminguid ja laiendatud reaalsuse tehnoloogiaid tarbimiseks uutes keskkondades (nt isejuhtivad autod).

Seda liiki meetme jaoks rahastatakse vähemalt üht ettepanekut (maksimaalselt 9 miljonit eurot valitud projekti kohta). EL kaasrahastab 70 % (mittetulundusüksuste puhul kuni 100 %).

Teist liiki ettepanekud peaksid seisnema VR Media Lab loomises. Labor töötab välja ja prototüüpe kõrgtasemel lahenduste väljatöötamiseks, levitamiseks ja tarbimiseks, et luua, levitada ja tarbida uusi vingugaasi- ja respiratoormeedia tooteid, ning koondab eri valdkondade, sealhulgas loomesektori oskused. VR Media Lab toetab kolmandate isikute projekte toetustena (maksimaalselt 500,000 eurot). Kolmandad isikud keskenduksid meelelahutus-, kultuuri- ja uudistesisule ning virtuaal- ja liitreaalsusrakendustele muudes sektorites, nagu turism ja haridus.

Seda teist liiki meetme jaoks rahastatakse ainult ühte ettepanekut (maksimaalselt 8 miljonit eurot). EL kaasrahastab 70 % (mittetulundusüksuste puhul kuni 100 %).

Kas teil on küsimusi?

Lisateavet käesoleva konkursikutse kohta leiate konkursikutsest ja programmi „Euroopa horisont“ teabepäevadel esitatud esitlusest.

Küsimuste püsimisel kasutage teaduspäringute teenistuse (RES) kasutajatoe pakutavat vormi.