Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Väljaanne

RESTemptEU käivitab oma avatud projektikonkursi programmi

Avatud konkursikutses otsitakse restoranide, idufirmade ja lahenduste pakkujaid kogu Euroopas.

RESTwithEU launches its Open Call Programme

Euroopa Parlamendi katseprojekti eesmärk on luua koos institutsioonide, organisatsioonide, juhtivate ettevõtete ja ekspertidega digiõppe vahend, et muuta restoranisektor 2030. aastaks vastupidavamaks ja kestlikumaks restoranisektori kiirendatud digitaliseerimise kaudu. 

RESTemptEU töötab välja rohkem kui kümme katseprojekti, et lahendada valdkondlikke probleeme rahalise hüvitisega kuni 12.000 eurot Euroopa restoranidele ja idufirmadele.

Restoranid väikestele
ja keskmise suurusega restoranidele, mis seisavad silmitsi ühe või mitmega kümnest RESTemptEU väljakutsest ja kes on huvitatud neid abistavate uute digivahendite rakendamisest.

Restoranid – avatud konkursikutse vorm

idufirmadele ja lahenduste pakkujatele seaduslikult asutatud
ettevõtetele, kellel on vähemalt töötav MVP ja kindel töömeeskond, mis suudab näidata, et nende lahendus toimib ja probleemidele reageerida, ning kes on valmis pühendama aega oma lahenduste rakendamiseks ja täiustamiseks, et kohaneda probleemide ja restoranivajadustega.

Lahenduste pakkujad – avatud konkursikutse vorm


Lisateavet leiate veebisaidilt https://restwith.eu/open-call/ Open

Call video:

Blogi sisu:

RESTwithEU kuulutab välja avatud projektikonkursi restoranidele, VKEdele, idufirmadele ja lahenduste pakkujatele, et lahendada digiüleminekuga seotud probleeme.