Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Väljaanne

2021. aasta seminarid tehisintellekti valdkonnapõhiste testimis- ja eksperimenteerimisvahendite kohta programmi „Digitaalne Euroopa“ raames

2021. aasta juunis korraldas sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi robootika ja tehisintellekti üksus mitu seminari, et täiendada kutsutud ekspertide ja riikide delegatsioonide abiga tehisintellekti katse- ja eksperimenteerimisvahendite kontseptsiooni.

Taust

Need testimis- ja eksperimenteerimisrajatised on spetsialiseerunud suuremahulised võrdluspunktid, mis on avatud kõigile tehnoloogia pakkujatele kogu Euroopas, et katsetada ja katsetada tipptasemel tehisintellektipõhiseid pehme ja riistvara lahendusi ja tooteid, sealhulgas roboteid, tegelikus keskkonnas ja mastaabis. See jõupingutus on oluline samm tehnoloogia turule toomiseks ja tehisintellekti laialdasema kasutuselevõtu parandamiseks Euroopas. 

Need TEFid peaksid pakkuma ühist, väga spetsiifilist ressurssi, mida jagatakse Euroopa tasandil, ning edendama usaldusväärse tehisintellekti kasutuselevõttu järgmistes valdkondades: tervishoid, põllumajanduslik toidutööstus, tootmine, arukad linnad ja kogukonnad. Programmi „Digitaalne Euroopa“ raames on kavandatud ka tehnoloogiapõhised tehnoloogiapõhised TEFid, mis keskenduvad servapõhisele tehisintellektile, kuid need ei kuulunud seminaride sarja.

Programmi „Digitaalne Euroopa“ tulevases tööprogrammis (2021–2022) kuulutab Euroopa Komisjon välja projektikonkursid nende TEFide loomiseks.

Õpikojad

Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat kutsus eksperte ja riikide delegatsioone viiele konkreetsetele sektoritele suunatud tehnilise raamistiku teemalisele seminarile. Viis seminari olid järgmised:

Seminar tehisintellekti TEFide kohta põllumajandusliku toidutööstuse jaoks 21. juunil

Seminar „Tehisintellekti TEFid arukatele linnadele ja kogukondadele“ 21. juunil

Seminar „Tehisintellekti TEFid töötlevas tööstuses“ 22. juunil

Seminar tehisintellekti TEFide kohta tervishoius 24. juunil

Seminar valdkonnapõhiste tehisintellekti TEFide kohta üldiselt 25. juunil

Seminaridel tutvustas komisjon oma mõtteid ja ambitsioone tulevaste TEFide jaoks ning palus ekspertidelt ja riikide delegatsioonidelt teavet olemasoleva maastiku ning transpordi- ja keskkonnaraamistike vajaduste ja struktuuri kohta.