Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Väljaanne

ELi kübersolidaarsuse õigusakti teabeleht

Laadige alla teabeleht, et saada lisateavet ELi kübersolidaarsuse määruse kohta.

Kujutises on kesksel kohal digitaalne pilv, mida ümbritsevad keerukad liinid ja punktid, mis esindavad ühendusi või andmevooge. Pilves on valge lukuik, mis sümboliseerib küberturvalisust. Silmapaistev tekst „EU CYBER SOLIDARITY ACT“ on esitatud poolpaksus kirjas valgetes tähtedes kujutise keskel. Alumises vasakus nurgas on kaks teemaviidet: „#CyberSecEU #DigitalEU.“

ELi kübersolidaarsuse määruse eesmärk on tugevdada ELis suutlikkust avastada märkimisväärseid ja ulatuslikke küberohte ja -ründeid, nendeks valmistuda ja neile reageerida. Määrus hõlmab Euroopa küberturvalisuse hoiatussüsteemi, mis koosneb kogu ELis omavahel ühendatud turbekeskustest, ja terviklikku küberturvalisuse hädaolukorra mehhanismi, et parandada ELi kübervastupidavusvõimet.

ELi kübersolidaarsuse õigusaktist ülevaate saamiseks laadige alla teabeleht inglise, prantsuse või saksa keeles.

Allalaadimiseks

EU Cyber Solidarity Act factsheet - EN
Laadi alla 
EU Cyber Solidarity Act factsheet - FR
Laadi alla