Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Väljaanne

Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia valdkonna katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete rahastamine ning 2022. aasta tööprogrammi vastuvõtmine

Selleks et tagada lisas esitatud sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia valdkonna katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete rakendamine, on vaja vastu võtta iga-aastane rahastamisotsus, mis kujutab endast 2022. aasta tööprogrammi.

Allalaadimiseks

1) Commission decision
Laadi alla 
2) Annex to the Commission decision
Laadi alla