Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Väljaanne

Liikmesriikide esindajate rühm tehisintellekti ja ettevõtete digitaliseerimise teemal – Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuse koosolek

Tehisintellekti ja ettevõtjate digiüleminekuga tegeleva liikmesriikide rühma eesmärk on toetada komisjoni tehisintellekti käsitleva kooskõlastatud kava rakendamisel, tehisintellekti käsitleva õigusakti väljatöötamisel ja majanduse digitaliseerimisel, jagades kogemusi ja parimaid tavasid. Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste ministrite esindajate töörühma ja komisjoni eesmärk on Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustiku tõhus kasutuselevõtt kogu Euroopas.

See 13. septembril 2022 toimunud koosolek andis ülevaate toetuste ettevalmistamise seisust seoses 136 Euroopa digitaalse innovatsiooni keskusega, mis valiti välja esimese projektikonkursi, digitaalse ümberkujundamise Accelerator’i (DTA) ja teise projektikonkursi protsessiga.  Jagati ja arutati kogemusi Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste kasutuselevõtul territooriumidel. Selles keskenduti mitte ainult rakendamisele, mis on praegu Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste kasutuselevõtu oluline prioriteet, vaid alustati ka arutelu selle üle, kuidas üheskoos saavutada ELi majanduse digiteerimiseks Euroopa digitaalse innovatsiooni keskustega veelgi rohkem.

Päevakord

Tähelepanekud ja parimad tavad

Riikliku taaste- ja vastupidavuskava juhtum Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste kaasrahastamiseks, kogemuste jagamine:  

Koosoleku aruanne (.pdf)