Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Väljaanne

ELi ja Moldova mobiilsideoperaatorite ühisdeklaratsioon rändlustasude vähendamise kohta

Euroopa Liidu ja Moldova Vabariigi operaatorid on allkirjastanud deklaratsiooni kahe piirkonna vahel reisivate kodanike rändlustasude alandamise kohta.

Euroopa Komisjon ja Moldova ametiasutused hõlbustasid mobiilsideoperaatorite vahelist vabatahtlikku deklaratsiooni, millega tagatakse lühemas perspektiivis madalamad rändlustariifid ELi/EMP ja Moldova Vabariigi vahel.

Tänu avaldusele saavad alates 1. jaanuarist 2024 ELi/EMP ja Moldova Vabariigi vahel reisivad kodanikud kasutada kõne- ja andmeside-rändlustariifide madalamaid rändlustariife.

Muu hulgas kohustuvad nad:

  • kehtestada 1. jaanuariks 2024 taskukohased jaemüügitasandi rändluspakkumised lõppkasutajatele, kes reisivad ELi/EMP ja Moldova Vabariigi vahel;
  • leppida ühehäälselt kokku jaehinna ülempiiris, mis kuulutatakse välja hiljemalt 1. oktoobriks 2023;
  • hiljemalt 15. novembriks hinnatakse, kas rändlusteenuste hulgituru ülempiir on vajalik, et võimaldada rändlusteenuste osutamist kokkulepitud hinnapiiriga või sellest madalamal tasemel.

Deklaratsioon on vabatahtlik ning jääb avatuks ELi/EMP ja Moldova ettevõtjatele, kes soovivad igal ajal alla kirjutada.

Deklaratsiooni allalaadimine (ajakohastatud 5. juulil 2023)