Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Väljaanne

Programmi „Digitaalne Euroopa“ (DIGITAL) tootmise infopäeva andmeruumide kokkuvõte – võrgustamissessioon

Teabepäeva eesmärk oli anda teavet kaheetapilise lähenemisviisi kohta Euroopas tootmise andmeruumide loomisel. Põhiteemaks oli avatud projektikonkurss ettevalmistava meetme rakendamiseks. Teabepäev andis asjaomastele sidusrühmadele võimaluse jagada ideid selle kohta, kes saab toetada andmeruumide kasutuselevõtuks vajalikke ettevalmistavaid meetmeid.

Teabepäeva eesmärk oli teavitada sellest kaheetapilisest lähenemisviisist ja ettevalmistusetapiks ettenähtud ajakavast. Viimasega seoses hõlbustas istung asjaomaste sidusrühmade suhtlust ja mitme sidusrühmaga ökosüsteemi loomist, mis peaks algatama andmeruumide kasutuselevõtu tootmise jaoks.

Infopäeva teises osas avasime aruteluks ja ettepanekute tegemiseks sõna.  Kogusime osalejatelt ideid, kommentaare, küsimusi ja tagasisidet Miros, enne koosolekut ja koosoleku ajal.  See suhtlus võeti hästi vastu ja see oli meie ajurünnakute aluseks.  Täname kõiki osalemise eest.

Koosolek on salvestatud ja kõik ettekanded on lingitud allpool.

PÄEVAKORD

Kell 10.00–10.10 Tere tulemast – selgitus valgelaua tööriista kohta ja selle kohta, kuidas me ürituse ajal koostööd teeme – Matthias Kuom & Giulia Carsaniga

10.10–10.20 – programmi „Digitaalne Euroopa“ lühitutvustus – Anne-Marie Sassen

10.20 –10.25 Euroopa pilvandmetöötluse föderatsiooni ja andmeruumi taristu kasutuselevõtu rakkerühm – Manuel Mateo Goyet

Tootmisandmeruumide selgitus – Giulia Carsaniga

10.35–10:50 Ettevalmistavad meetmed koos küsimuste ja vastustega – Matthias Kuom

10.50–11.00 Küsimused ja vastused – Matthias Kuom

11:00–11:10 Andmeruumide tugikeskuse kõne – Johan Bodenkamp

Kell 11.10–12.00 Avage sõna projektiideede tutvustamiseks

Väljapääsud (sissepritse)