Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Väljaanne

Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku 2022.–2023. aasta töökava kokkuvõte

Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku toetusrahastu on avaldanud oma 2022.–2023. aasta töökava kokkuvõtte, milles kirjeldatakse selle aasta teadmiste vahetamise ja suutlikkuse suurendamise programmi peamisi tegevusi ja teemasid.

Text over simple graphic elements (a triangle and a gradient made up of dots): “BCO Network: working for European connectivity”.

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Pärast selle volituste viieaastast uuendamist 2022. aasta aprillis jätkab BCO võrgustiku toetusvahend tööd, millega toetatakse ELi liikmesriike ja piirkondi ning selliseid riike nagu Norra ja Lääne-Balkani riigid, et kiirendada kiire lairibaühenduse kasutuselevõttu kõigi nende kodanike jaoks. Selleks teeb toetusvahend tihedat koostööd võrgustiku ja Euroopa Komisjoniga, et töötada välja ja rakendada iga-aastane suutlikkuse suurendamise ja teadmiste vahetamise programm.

Aastatel 2022–2023 on selle programmi sihtvaldkonnad järgmised:

 1. Poliitilised ja regulatiivsed küsimused

 • Küberturvalisus ja isikuandmete kaitse
 • Keskkonnahoidlikud hanked
 • Teadusuuringute Ühiskeskuse lairibaühenduse katvuse analüüs
 • Lairibaühenduse kulude vähendamise direktiiv
 • Kulude vähendamise direktiivi vahendid
 • Arukad kogukonnad
 • DESI näitajad
 • Lairibavõrkude suuniste

 

 1. Rahastamine ja projektid

 • Lairibaühenduse kavandamine
 • Taaste- ja vastupidavusrahastu vahe-eesmärgid
 • Veealused kaablid
 • Äärepoolseimad piirkonnad
 • Mäestikualad
 • Vautšerid ja nõudluse stimuleerimine
 • Hulgimüügitasandi juurdepääsumudelid
 • Rahaliste vahendite kooskõlastamine
 • Euroopa ühendamise rahastu digitaalsed projektikonkursid
 • EIP tehniline abi
 • Arukad külad
 • Viimane miili maapiirkondades
 • Üleeuroopalist huvi pakkuvate tähtsate projektide tulemused – OpenRAN/pilv- ja servandmetöötlus

 

 1. Tehnoloogia

 • 5G ühendatud automatiseeritud liikuvuse ja muude kasutusjuhtumite jaoks
 • Maapiirkondade kasutajatele osutatavad teenused
 • Euroopa madala orbiidiga satelliitide algatus
 • Tehisintellekt lairibataristus ja ühiskonnas

 

 1. Teavitustegevus

 • Lääne-Balkani riikide digitaalvaldkonna tippkohtumine
 • Euroopa mägipiirkondade konventsioon arukate mägede kohta

 

Lisateave

Ühenduvuse staatus teie piirkonnas: Euroopa lairibaühenduse kaardistamise portaal

Allalaadimiseks

BCO-SF_AWP-Summary_2023-24
Laadi alla 

Contributor

Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku toetusvahend