Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Väljaanne

Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku toetamine aastatel 2024–2025

Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku 2024.–2025. aasta töökava kokkuvõttes kirjeldatakse selle aasta programmi eesmärke, tegevusi ja sihtvaldkondi, mis kestavad 5. aprillist 2024 kuni 4. aprillini 2025.

Supporting the European Broadband Competence Offices Network in 2024-25

The European Broadband Competence Offices Network

Igal aastal osaleb Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustik (BCO-võrgustik) iga-aastases suutlikkuse suurendamise ja teadmiste vahetamise programmis, mida pakub Euroopa Komisjoni loodud spetsiaalne toetusvahend. See programm, mis on kokku võetud iga-aastase töökava kokkuvõttes, hõlmab mitmesuguseid tegevusi, sealhulgas veebipõhiseid ja füüsilisi üritusi, koolitusmaterjale, väljaandeid ja videoid, mis on kohandatud talitluspidevuse büroode vajadustele.

Aastatel 2024–2025 keskendutakse programmis järgmistele põhiteemadele:

Poliitika ja reguleerimine

 • Riigiabi
 • Üleeuroopalist huvi pakkuvad tähtsad projektid
 • Keskkonnahoidlikud hanked
 • Mõju hindamine ja hindamine
 • Gigabititaristu määrus
 • Digikümnend ja muud aruandlusmehhanismid
 • ELi ÜPP võrgustik ja maapiirkondade ühendatus väljaspool leibkondi

Rahastamine ja projektid

 • Lairibaühenduse kavandamine
 • Taaste- ja vastupidavusrahastu vahe-eesmärkide haldamine
 • Veealused kaablid
 • Äärepoolseimad piirkonnad
 • Mägipiirkonnad ja äärealad
 • Vautšerid ja nõudluse stimuleerimine
 • Aruandlusvahend ja atlas

Tehnoloogia

 • 5G ühendatud automatiseeritud liikuvuse ja muude kasutusjuhtumite jaoks
 • Avatud raadio juurdepääsuvõrk (RAN)
 • Äärepilv
 • Küberturvalisus
 • Allveelaevade küberturvalisuse meetmepakett
 • Teenused maapiirkondade kasutajatele: rahandus, e-tervis, e-haldus, e-haridus
 

Loe lähemalt 

Lugege 2024.–2025. aasta töökava kokkuvõtet ja tutvuge eelmise aastaprogrammiga BCO võrgustiku 2023.–2024. aasta tegevusaruandes. Vaadake, kuidas EL ja talitluskeskused aitavad kaasa lairibaühenduse kasutuselevõtule teie riigis ja piirkonnas ning võivad teie projekti toetada:

Kokkuvõte koostati osana Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustikutööst, mille eesmärk on suurendada teadlikkust ELi toetusest kiire lairibaühenduse kasutuselevõtule ja jagada häid tavasid lairibaprojektide valdkonnas. Rohkem intervjuusid leiate BCO Network YouTube’i esitusloendist ning rohkem lairibaühendusega seotud häid tavasid, uudiseid ja materjale BCO Network Libraryst.

Allalaadimiseks

BCO Network - Annual Work Plan Summary 2024-25
Laadi alla 

Contributor

Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustik