Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Väljaanne

Koostöö ühenduvuse nimel: pädevate lairibaühenduse asutuste Euroopa võrgustik 2017–2021

Käesoleval aastal on lõpule viidud pädevate Euroopa lairibaühenduse asutuste võrgustiku algatuse esimene etapp. Alates võrgustiku loomisest 2017. aastal on see kasvanud kümnelt kahepoolselt koordinatsioonibüroolt 105-le, kes tulevad igal aastal kokku, et vahetada teadmisi ja suurendada suutlikkust.

Pealkiri päikeselise maaranniku fotol, millel on kujutatud teed ja väike küla, mis ulatub mööda merd, mida ümbritsevad puud: Koostöö ühenduvuse nimel – Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustik 2017–2021

 „Juhtiv majaka on alati olnud ühine eesmärk tagada parim võimalik ühenduvus kõigile eurooplastele,“ märgib BCO võrgustiku toetusvahendi juht Jan Dröge. Rohkem teavet reisi ja seniste saavutuste kohta leiate käesolevast brošüürist ja sellelt videolt, kus on esitatud BCOd ise.

Lisateave

Allalaadimiseks

BCO Network Activity Report 2017-2021
Laadi alla 

Contributor

Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku toetusvahend