Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Väljaanne

Seminar andmeruumide tootmise kohta, tulemuste kokkuvõte

Kokkuvõte ettekannetest ja kokkuvõte seminari peamistest järeldustest selle kohta, milline on standardite roll andmete jagamisel.

Veebiseminaril anti ülevaade tootmises andmete jagamise standarditest ja arutati, kuidas need võivad olla tootmisandmeruumide alustalad.

Aruanne peamiste järeldustega on kättesaadav siin ja allpool on esitatud kõik üritusel esitatud ettekanded.

Lähikuudel keskendume sellele, kuidas me saame toetada kontaktide loomist ja kuidas me saame liikuda massilise kasutuselevõtu suunas. Järgmine veebiseminar on kavandatud 10.maiks. 

Mail korraldab siseturu,tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat veebiseminari „Euroopa tootmise kujundamine: Kõrgtehnoloogiliste tehnoloogiate roll

28. mailkorraldatakse tööstuslepinguid käsitlev uuring (ainult kutsega) seminar, kus käsitletakse poliitikasoovitusi tööstuslepingute sõlmimiseks praegustes ja tulevastes digitaalsetes väärtusahelates ning nende mõju Euroopa konkurentsivõimele.

Esitlustel koguti erinevaid vaatenurki nii kasutajatelt, pakkujatelt, standardiorganisatsioonidelt kui ka VKEdelt.

Allalaadimiseks

MDS-WS_2021-03-16_01_summary results.pdf
Laadi alla 
MDS-WS_2021-03-16_02_standards in MDS_Paindaveine.pdf
Laadi alla 
MDS-WS_2021-03-16_03_IMR AAS.pdf
Laadi alla 
MDS-WS_2021-03-16_04_IDTA-MBölke.pdf
Laadi alla 
MDS-WS_2021-03-16_05_AAS_in_one_Industrial_use_case_at_MONDRAGON.pdf
Laadi alla 
MDS-WS_2021-03-16_06_Learnings_I40_Roadmap_and_LNI40_Gayko.pdf
Laadi alla 
MDS-WS_2021-03-16_07_Premek_real time data sharing in the production process.pdf
Laadi alla 
MDS-WS_2021-03-16_08_pk bc_final_NSAI.pdf
Laadi alla 
MDS-WS_2021-03-16_09_trusted data exchange_Sträter.pdf
Laadi alla 
MDS-WS_2021-03-16_10_EFFRA_CF2__Standards_DataSpaces.pdf
Laadi alla 
Manufacturing Data Spaces _slido-ideas.pdf
Laadi alla 
Manufacturing Data Spaces_slido poll results.pdf
Laadi alla