Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Turvalisema interneti päev: muuta internet laste ja noorte jaoks paremaks ja turvalisemaks

Selle nädala alguses tähistas komisjon 20. turvalisema interneti päeva, mille eesmärk oli anda lastele ja noortele kogu maailmas võimalus kasutada digitehnoloogiat turvalisemalt ja vastutustundlikumalt.

poster showing a character in the format of a smartphone, with a festive hat and pointing to a firework with 2Oth edition written on it - text shows Safer Internet Day 2023 - Together for a better internet

European Commission

Selle sündmuse tähistamiseks on komisjon avaldanud lastele parema interneti strateegia lapsesõbraliku versiooni kõigis ELi ametlikes keeltes ja ukraina keeles. Samuti on komisjon avaldanud digipõhimõtete deklaratsiooni lapsesõbraliku versiooni koos digipõhimõtteid käsitleva veebimänguga, et lapsed ja noorukid saaksid õppida oma õigustest digimaailmas.

ELis on ligikaudu 80 miljonit alla 18-aastast inimest. Viimase aasta jooksul on EL võtnud kasutusele mitu vahendit, mis hõlmavad meetmeid noorte kaitsmiseks ja nende mõjuvõimu suurendamiseks internetis. Nende hulka kuuluvad Euroopa digiõiguste ja -põhimõtete deklaratsioon, milles on võetud konkreetsed kohustused seoses lastega internetis. Komisjoni president, Euroopa Parlamendi president ja nõukogu eesistuja allkirjastasid selle 2022. aasta detsembris. Lisaks kehtestati 2022. aasta novembris jõustunud digiteenuste õigusaktiga ranged normid alaealiste eraelu puutumatuse, turvalisuse ja turvalisuse tagamiseks ning lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia (BIK+) parandab eakohaseid digiteenuseid ja aitab tagada, et iga last kaitstakse, võimestatakse ja austatakse internetis.

Demokraatia ja demograafia valdkonna asepresident Dubravka Šuica ütles: 

Kogu oma töös püüame tagada, et laste õigused kehtivad internetis, sest neid kohaldatakse väljaspool internetti. Ühendame jõud ja ideed parema ja turvalisema interneti loomiseks võrdsete võimaluste ja põnevate avastustega iga lapse jaoks. Aitame arendada koos laste ja noorukite digi- ja meediapädevust, et tagada nende täielik ja võrdne kaasamine digiüleminekusse nii ELis kui ka kogu maailmas.

Siseturuvolinik Thierry Breton ütles:

Pärast 20 turvalisema interneti päeva on ELil palju uhkust tunda. See on loonud vahendid laste ja noorukite võimestamiseks ja kaitsmiseks kogu ELis ning selle tagamiseks, et järgmine põlvkond on digitaalselt pädev ja enesekindel. Jätkame koos parema interneti nimel tööd, sealhulgas eakohast disaini käsitleva tegevusjuhendiga, mis käivitatakse peagi.

Videosõnumid turvalisema interneti päeva 20. aastapäevaks: