Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Komisjon korraldab virtuaalmaailma käsitleva Euroopa kodanike paneelarutelu

Täna korraldab komisjon Brüsselis Euroopa kodanike paneelarutelu, mis võimaldab kodanikel sõnastada soovitusi visiooni, põhimõtete ja meetmete kohta, et tagada ELi virtuaalmaailma õiglus ja sobivus inimestele.

©GettyImages

Paneel esitab loetelu soovitustest, mis toetavad komisjoni tööd virtuaalmaailma ja interneti tuleviku valdkonnas. See aitab kujundada virtuaalmaailma põhimõtteid, mis keskenduvad inimestele ja Euroopa väärtustele, järgides Euroopa eeskirju.

Komisjon avaldab ka uuringu „Extended reality: Võimalused, edulugud ja väljakutsed“, milles hinnatakse laiendatud reaalsuse tehnoloogiate kasutamise tugevaid ja nõrku külgi tervishoiu- ja haridussektoris ning mida algatuses kasutatakse.

Demokraatia ja demograafia valdkonna asepresidentDubravka Šuica võtab Brüsselis vastu 150 kodanikku, kes on valitud juhuslikult 27 liikmesriigist. Erandkorras ühinevad nendega täna Ukraina kodanikud, et tähistada Venemaa provotseerimata ja põhjendamatut agressiooni.

Asepresident Šuica ütles:

Alates Euroopa tuleviku konverentsi algusest on kodanike paneelarutelud muutunud meie demokraatliku elu tavapäraseks osaks, kus kodanikel on ELi poliitika kujundamisel otsene sõnaõigus. Kodanike paneelarutelud avavad aruteludemokraatia uue etapi ning annavad kodanikele võimaluse esitada ideid ja soovitusi peamiste algatuste kohta, mis mõjutavad nende elu. Need paneelarutelud tähistavad ka demokraatiat. Selleks et näidata oma vankumatut toetust Ukrainale aasta pärast Venemaa jõhkrat sissetungi, oleme kutsunud mõned Ukraina sõbrad meiega ühinema ja oma ütlusi jagama.

See on teine uue põlvkonna kodanike paneelarutelu, mis käivitati Euroopa tuleviku konverentsi järelmeetmena, nagu teatas president von der Leyen oma 2022. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus, et edendada kodanike osalemist Euroopa Komisjoni poliitika kujundamise protsessis teatavates olulistes poliitikavaldkondades. Esimene järgmise põlvkonna kodanike paneelarutelu toidu raiskamise teemal toimus 2022. aasta detsembrist 2023. aasta veebruarini.

Related content

Euroopa kodanike virtuaalne maailmapaneel – 1. istung

Event | 24 veebruar 2023

Komisjon käivitab uue kodanike paneelarutelu, mis võimaldab kodanikel sõnastada soovitusi visiooni, põhimõtete ja meetmete kohta, et tagada ELi virtuaalmaailma õiglus ja sobivus inimestele. Täiskogu arutelud kantakse üle veebis.