Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Komisjon alustab tööd Euroopa oskuste aastaga

Pärast seda, kui president Ursula von der Leyen teatas oma 2022. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus, võttis komisjon vastu ettepaneku kuulutada 2023. aasta Euroopa oskuste aastaks.

photo of a person working on a laptop with words Skill Knowledge Training and Ability written over it

iStock photo Getty images plus

Rohe- ja digipööre avavad inimestele ja ELi majandusele uusi võimalusi. Asjakohaste oskuste omamine annab inimestele võimaluse tulla edukalt toime muutustega tööturul ning osaleda täiel määral ühiskonnas ja demokraatias. 

 

Pressiteate täistekst