Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Väljaanne

Komisjon avaldab kaks uuringut, et kaardistada kultuuri- ja loomesektorite probleemid ja võimalused digikümnendil

Mõlema uuringu eesmärk on pakkuda loovatele ettevõtjatele, akadeemilistele ringkondadele, riiklikele poliitikakujundajatele ja ELi poliitikakujundajatele konkreetseid ideid ja võimalusi edasiseks uurimiseks.

Kultuuri- ja loomesektoreid mõjutab laialdaselt meie ühiskonna ja majanduse digiüleminek. Aastate jooksul on digitarbimine märkimisväärselt suurenenud, samas kui loomesektor on eurooplastele jätkuvalt inspiratsiooni andnud. Loomesektorid on seisnud silmitsi ka arvukate uute väljakutsetega, et kohaneda kiiresti areneva digitaalse reaalsusega.

Kuigi digitehnoloogia ei mõjuta ühtmoodi kõiki süsinikdioksiidi kogumist ja säilitamist, on oluline kaardistada digitehnoloogia, näiteks tehisintellekti probleemid ja võimalused, sest need võivad avaldada mõju kogu väärtusahelas alates tootmisest kuni levitamise ja edendamiseni.

Uuringutes analüüsitakse arengut kahest vaatenurgast:

Uuring „Tehisintellektitehnoloogiate võimalused ja probleemid kultuuri- ja loomesektoris“

Uuringus kaardistatakse konkreetsed näited organisatsioonidest, kes kasutavad tehisintellekti kümnes loomesektoris: Muusika, film, videomängud ja immersiivne sisu, uudistemeedia/ajakirjandus, raamatukirjastamine, arhitektuur, muuseumid ja pärand, visuaalkunst, etenduskunst, fašion ja disain. Selles antakse soovitusi probleemide lahendamiseks viies valdkonnas, milleks on eelkõige juurdepääs andmetele, juurdepääs oskustele, läbipaistvus, koostööpõhised ökosüsteemid ja juurdepääs rahastamisele; võttes arvesse eri sektorite, sealhulgas väikeste osalejate vajaduste suurt mitmekesisust.
Uuringus rõhutatakse muu hulgas andmete koostalitlusvõime tähtsust, kutsutakse loomesektoreid üles tegema kindlaks ühised eesmärgid ja uurima andmestandardeid ning soovitatakse poliitikakujundajatel edendada teadmiste vahetamist tehnoloogiavaldkonna idufirmade ja loomesektorite vahel.

Uuring autoriõiguse ja uute tehnoloogiate kohta: Autoriõiguse andmehaldus ja tehisintellekt

Käesolevas uuringus vaadeldakse uute tehnoloogiate mõju süsinikdioksiidi kogumisele ja säilitamisele autoriõiguse seisukohast ning see on jagatud kahte ossa. Esimeses uuritakse uute tehnoloogiate võimalikku kasutamist, et parandada autoriõigusega kaitstud sisuga seotud andmete haldamist, ning esitatakse ideid metaandmete koostalitlusvõime suurendamiseks. Teises osas käsitletakse tehisintellekti kasutamisest tulenevaid autoriõigusega seotud probleeme, sealhulgas võimalikke tekkivaid õiguslikke küsimusi, mis on seotud autoriõiguse õigusraamistiku ja tehisintellekti koostoimega. 

Taustteave

Mõlemad uuringud tellib sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat ning need aitavad kaasa Euroopa digikümnendile, Euroopa Komisjoni visioonile ja võimalustele Euroopa digiüleminekuks 2030. aastaks.