Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Komisjon soovib tagasisidet, et parandada avaliku sektori veebisaidi ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust

19. juulil algatas komisjon avaliku konsultatsiooni veebi juurdepääsetavuse direktiivi läbivaatamise kohta.

keyboard key with the word feedback

© stuartmiles99 - iStock Getty Images Plus

Alates 23. juunist 2021 on kõik ELi avaliku sektori veebisaidid ja mobiilirakendused õiguslikult kohustatud olema puuetega inimestele juurdepääsetavad. Viimane samm on vaadata läbi direktiivi kohaldamine praktikas. Selleks kogutakse tänase konsultatsiooni käigus tagasisidet kodanikelt, eelkõige puuetega inimestelt, aga ka ettevõtjatelt, veebiplatvormidelt, akadeemilistelt ringkondadelt, haldusasutustelt ja kõigilt teistelt huvitatud isikutelt.

Veebikonsultatsioon ise on ekraanilugejatele kättesaadav, tõlgitud kõikidesse ELi ametlikesse keeltesse ja kättesaadav lühemas kergesti loetavas versioonis kognitiivse puudega inimestele. See jääb avatuks kuni 25. oktoobrini 2021. Konsultatsiooni tulemusi võetakse arvesse läbivaatamisel ja need aitavad suurendada direktiivi mõju avaliku sektori veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavusele. Läbivaatamise tulemused avaldatakse kättesaadavas vormis 2022. aasta juunis.