Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Komisjon loob kultuuripärandi digitaalse säilitamise keskuse ja käivitab projekte, millega toetatakse digitaalset innovatsiooni koolides

Komisjon asutas sel nädalal Euroopa pädevuskeskuse, mille eesmärk on säilitada ja säilitada Euroopa kultuuripärandit. Keskusele, mis tegutseb kolm aastat, on eraldatud kuni 3 miljonit eurot programmist „Horisont 2020“. Sellega luuakse koostööl põhinev digitaalne ruum kultuuripärandi säilitamiseks ning antakse juurdepääs andmehoidlatele, metaandmetele, standarditele ja suunistele.

Itaalias asuv Istituto Nazionale di Fisica Nucleare koordineerib 19 abisaajast koosnevat meeskonda, kes on pärit 11 ELi liikmesriigist, Šveitsist ja Moldovast. Täna käivitas komisjon kaks projekti, et toetada programmi „Horisont 2020“ kaudu digiõpet, kumbki kuni 1 miljon eurot. Esimene projekt Mensi keskendub juhendamisele koolide täiustamiseks ja kestab 2023. aasta veebruarini. Mensi eesmärk on mobiliseerida 120 kooli kuues liikmesriigis (Belgia, Tšehhi, Horvaatia, Itaalia, Ungari, Portugal) ja Ühendkuningriigis, et edendada digitaalset innovatsiooni, eelkõige väikestes või maakoolides ning sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevate õpilaste jaoks. Teine projekt iHub4Schools kestab 2023. aasta juunini ja kiirendab koolides digitaalset innovatsiooni tänu piirkondlike innovatsioonikeskuste ja mentorlusmudeli loomisele. Osaleb 600 õpetajat 75 koolis ja keskused luuakse viies riigis (Eesti, Leedu, Soome, Ühendkuningriik, Gruusia). Mentorluskavast saavad kasu ka Itaalia ja Norra.