Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Komisjon väljendab heameelt poliitilise kokkuleppe üle käivitada liidu turvalise ühenduvuse programm IRIS²

Komisjon tervitas 17. novembril Euroopa Parlamendi ja ELi liikmesriikide vahel saavutatud poliitilist kokkulepet liidu turvalise ühenduvuse programmi 2023–2027 kohta, mille eelarve on 2,4 miljardit eurot.

photo of a satellite flying over Europe and Northern Africa

iStock photo Getty images plus

 Programmi eesmärk on võtta kasutusele ELi satelliitsüsteem nimega IRIS² (vastupidavusvõime, omavahelise ühendatuse ja satelliitturbe taristu). Läbirääkimised on nüüdseks lõppenud, sillutades teed õigusakti lõplikule heakskiitmisele Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu poolt.

Pressiteate täistekst