Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Autoriõigus: Komisjon kutsub liikmesriike tungivalt üles võtma ELi autoriõiguse normid täielikult üle siseriiklikku õigusesse

Komisjon on otsustanud saata põhjendatud arvamused Bulgaariale, Küprosele, Kreekale, Iirimaale, Lätile, Poolale, Portugalile, Sloveeniale, Slovakkiale ja Soomele, kuna nad ei ole teatanud komisjonile teatavate internetiülekannete suhtes kohaldatavatest autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste ülevõtmismeetmetest (ELi direktiiv 2019/789).

photo of someone holding a piece of paper with Copyright sign on with a background of a busy city street

iStock photo Getty images plus

Samuti saatis komisjon täna põhjendatud arvamused Belgiale, Bulgaariale, Küprosele, Taanile, Kreekale, Prantsusmaale, Lätile, Poolale, Portugalile, Sloveeniale, Slovakkiale, Soomele ja Rootsile, kuna nad ei ole teavitanud komisjoni autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste ülevõtmise meetmetest digitaalsel ühtsel turul(direktiiv (EL) 2019/790).

Pressiteate täistekst