Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks 2022: üldised edusammud, kuid digioskused, VKEd ja 5G-võrgud on maha jäänud

Euroopa Komisjon on avaldanud 2022. aasta digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) tulemused, mis kajastavad ELi liikmesriikides digivaldkonnas tehtud edusamme.

DESI visual

COVID-19 pandeemia ajal on liikmesriigid teinud digiteerimispüüdlusi, kuid neil on endiselt raskusi digioskuste, VKEde digiülemineku ja täiustatud 5G-võrkude kasutuselevõtu puudujääkide kõrvaldamisega. Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend, millest ligikaudu 127 miljardit eurot on ette nähtud reformideks ja investeeringuteks digivaldkonnas, pakub enneolematut võimalust kiirendada digipööret, mida EL ja selle liikmesriigid ei saa endale lubada.

 

Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiv asepresident Margrethe Vestager ütles:

Digipööre kiireneb. Enamik liikmesriike teeb edusamme vastupanuvõimelise digiühiskonna ja -majanduse ülesehitamisel. Alates pandeemia algusest oleme teinud märkimisväärseid jõupingutusi, et toetada liikmesriike üleminekul. Olgu see nii taaste- ja vastupidavuskavade, ELi eelarve või hiljuti ka digiõpet ja -oskusi käsitleva struktureeritud dialoogi kaudu. Kuna peame maksimaalselt ära kasutama investeeringuid ja reforme, mis on vajalikud digikümnendi eesmärkide saavutamiseks 2030. aastal. Seega peavad muutused toimuma juba praegu.

Siseturuvolinik Thierry Breton lisas:

Me teeme ELis edusamme oma digieesmärkide suunas ning peame jätkama jõupingutusi, et muuta EL tehnoloogilises võidujooksus ülemaailmseks liidriks. DESI näitab, kus peame oma tööd veelgi tugevdama, näiteks hoogustades meie tööstuse, sealhulgas VKEde digiteerimist. Peame suurendama jõupingutusi tagamaks, et igal ELi VKE-l, ettevõtjal ja tööstusel on parimad digilahendused ja juurdepääs maailmatasemel digitaalse ühenduvuse taristule.

Lugege täielikku pressiteadet.

Related content

Lairibaühenduse leviala Euroopas 2021. aastal

Report / Study | 28 juuli 2022

Uuringu „Lairibaühendus Euroopas“ eesmärk on jälgida ELi liikmesriikide edusamme lairibaühenduse katvuse konkreetsete eesmärkide saavutamisel: „Universaalne lairibaühendus kiirusega vähemalt 100 Mbit/s 2025. aastaks, mida on võimalik suurendada gigabitini“ ja „Gigabitiühenduvus kõigile 2030. aastaks“.

Ettevõtete uuring andmepõhise majanduse kohta 2022. aastal

Report / Study | 28 juuli 2022

Andmepõhist majandust käsitlevas ettevõtete uuringus vaadeldakse Euroopa Liidu ettevõtete andmepõhise majanduse olukorda, kaardistades andmete kasutamise ja vahetamise, säilitatavate andmete allikad ja andmete analüüsimise sageduse ning selle, kuidas need aitavad kaasa äriväärtusele.

e-valitsuse 2022. aasta võrdlusalus

Report / Study | 28 juuli 2022

E-valitsuse võrdlusaluses võrreldakse seda, kuidas valitsused kogu Euroopas osutavad digitaalseid avalikke teenuseid.