Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Digiturgude õigusakt: Euroopa Komisjon on rahul poliitilise kokkuleppega eeskirjade kohta, millega tagatakse õiglased ja avatud digiturud

Komisjonil on hea meel, et Euroopa Parlament ja ELi liikmesriigid saavutasid täna kiire poliitilise kokkuleppe Euroopa digiturgude õigusakti suhtes.

graphic showing interconnected digital icons

iStock photo Getty images plus

Määrus, milles lepiti kokku veidi rohkem kui aasta pärast selle ettepaneku tegemist, on üks esimesi algatusi omataoliste hulgas, mille eesmärk on põhjalikult reguleerida suurimate digiettevõtjate mõjuvõimu sisule juurdepääsu kontrollijatena.

Pressiteate täistekst

Märgukiri