Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

ELi ühtekuuluvuspoliitika: Uuel avalikul platvormil on kättesaadavad rohkem kui 1,5 miljonit ELi rahastatud projekti

Komisjon käivitas sel nädalal avaliku veebiplatvormi „Kohesio“, mis koondab kogu teabe rohkem kui 1,5 miljoni projekti kohta kõigis 27 liikmesriigis, mida rahastatakse alates 2014. aastast Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF), Ühtekuuluvusfondist ja Euroopa Sotsiaalfondist (ESF).

graphic showing a person with a Virtual Reality set and a laptop with data displayed and in the background a village in the mountains

European Commission

Selline terviklik projektiandmete platvorm, mis on kättesaadav kõigile ja kõigis ELi keeltes, võetakse kasutusele esmakordselt. Platvormi loomise käigus tehti tihedat koostööd eri liikmesriikide ja piirkondade korraldusasutustega, kuna ühtekuuluvusprojekte haldavad riiklikud ja piirkondlikud asutused.

Pressiteate täistekst

Platvorm Kohesio

Kaheksas ühtekuuluvusfoorum