Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

ELi digitaalne COVID-tõend: EL avab uue tühistamisfunktsiooni

Komisjon võttis sel nädalal vastu ELi mehhanismi, mis võimaldab tühistada petturlikud või ekslikud ELi digitaalsed COVID-tõendid. Kui sertifikaat on ühes liikmesriigis tühistatud, loetakse see selle kehtetuks ka teistes liikmesriikides.

image of a person holding a smartphone with a covid certificate on display

European Commission

Alates ELi digitaalse COVID-tõendi süsteemi käivitamisest 2021. aasta juulis on välja antud üle 1,7 miljardi tõendi. Tänu oma edukale rollile reisipiirangute kaotamisel on ELi sertifikaadid mõnikord muutunud petturite sihtmärgiks, kuid pettuse teel või ekslikult väljastatud sertifikaatide koguarv on endiselt väga väike. Pettuse või vigade avastamisel on oluline, et asjaomased sertifikaadid saaks tühistada. Kuigi mitu liikmesriiki on juba kasutusele võtnud tühistamissüsteemid riiklikul tasandil, võimaldab uus ELi tasandi süsteem turvalist ja tõhusat piiriülest tühistamist ELi lüüsi kaudu. See paranemine peaks veelgi suurendama usaldust ELi digitaalse COVID-tõendi süsteemi vastu.

Rohkem

ELi digitaalne COVID-tõend