Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

ELi-USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu: tugevdame oma uuendatud partnerlust heitlikel aegadel

EL ja USA on kinnitanud oma tihedat koostööd ülemaailmse kaubanduse ja tehnoloogiaga seotud probleemide lahendamiseks kooskõlas oma ühise pühendumusega demokraatiale, vabadusele ja inimõigustele.

picture of the flags of the United States of America and the European Union

iStock photo Getty images plus

Pariisis toimunud kaubandus- ja tehnoloogianõukogu teisel ministrite kohtumisel kinnitasid mõlemad pooled kaubandus- ja tehnoloogianõukogu keskset osa uuendatud Atlandi-üleses partnerluses, mille abil on juba kooskõlastatud ELi ja Ameerika Ühendriikide ühiseid meetmeid, mis on võetud Venemaa Ukraina vastase agressiooni tõttu.

Pressiteate täistekst