Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

16,5 miljonit eurot meediatehnoloogia, piiriülese koostöö ja inimeste teabele juurdepääsu toetamiseks

Euroopa Komisjon kuulutas täna välja kolm projektikonkurssi kogusummas 16,5 miljonit eurot, et toetada pluralistlikku teavet, uuenduslikku meediasisu ja ELi kodanike paremat juurdepääsu mitmekeelsele teabele.

Media room camera and monitors

@Gettyimages

Esimene projektikonkurss, mille maksumus on 8 miljonit eurot, keskendub Euroopa meediakeskuste, näiteks virtuaalsete või füüsiliste piiriüleste uudistetoimetuste loomisele või laiendamisele. Sellega toetatakse Euroopa eri meediaorganisatsioonide ühiste toimetuste väljatöötamist ja Euroopa asjade ühist sisupakkumist mitmes keeles, austades täielikult toimetuse sõltumatust.

Euroopa meediaplatvormide projektikonkurss väärtusega 6 miljonit eurot aitab meediaorganisatsioonidel oma haaret suurendada ning selle eesmärk on stimuleerida uuendusliku uudissisu tootmist selliste vahendite abil nagu tehisintellekt, veebi3, plokiahel ning keerukad otsingumootorid ja sisusoovitusalgoritmid.

Kolmas projekt, mille väärtus on 2,5 miljonit eurot, aitab luua Euroopa voogedastusportaali, mis hõlbustab inimeste juurdepääsu mitmekesisele sisule, mida pakuvad avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud ringhäälinguorganisatsioonid. Samuti kasutatakse tehisintellekti vahendeid ja valmistatakse ette pinnast immersiivsemate ja jagatud vaatamiskogemuste saavutamiseks.

Need konkursikutsed on jätkuks meedia ja audiovisuaalvaldkonna tegevuskavale ning Euroopa demokraatia tegevuskavale. Need on avatud uudistemeedia organisatsioonidele ja ringhäälinguorganisatsioonidele ning muudele meediasektori organisatsioonidele. Lisateave, sealhulgas taotluste esitamise tähtajad, on saadaval iga üksiku projektikonkursi raames.

Lisateave:

ELi rahastamisvõimalused uudismeedia sektorile