Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Väljaanne

Euroopa kiipide õigusakt: Komisjon ja liikmesriigid algatavad sidusrühmadega konsulteerimise Euroopa pooljuhtide väärtusahela teemal

Euroopa Komisjon ja liikmesriigid algatasid konsultatsiooni pooljuhtide väärtusahela teemal.

Person holding computer chip

gorodenkoff @ istockphoto.com

Euroopa Komisjon algatas koos 27 liikmesriigiga konsultatsiooni pooljuhtide väärtusahela teemal. Konsultatsiooni eesmärk on koguda arvamusi, tõendeid ja andmeid nii pooljuhtide tarneahelas tegutsevatelt ettevõtjatelt kui ka ettevõtjatelt, kes sõltuvad oma toodete tarnimisel või teenuste osutamisel pooljuhtidest. Varasema uuringu tulemuste põhjal on käesolev konsultatsioon, mis on avatud kuni 11. novembrini, esimene samm, et koostada täpne riskihinnang, suurendada väärtusahela läbipaistvust ja vastupanuvõimet võimalike häirete suhtes ning võimaldada otsustajatel pooljuhtide nappusele nõuetekohaselt reageerida.

Käesolev konsultatsioon on osa Euroopa pooljuhtide eksperdirühma tööst. See rühm loodi pärast seda, kui avaldati soovitus, mis on osa Euroopa Komisjoni poolt käesoleva aasta alguses esitatud kiibimääruse paketist. Selle eesmärk on hõlbustada kiiret ja tõhusat teabevahetust liikmesriikide vahel turusuundumuste kohta, mis seavad ohtu liidu tarned, ning võimaldada koordineeritud reageerimist kriisidele. Konsultatsiooni tulemused on olulised selleks, et pakkuda välja edasised sammud seoses kiibimääruse ettepanekus esitatud järelevalvemehhanismiga. Eelkõige võiks see hõlmata asjakohaste varajase hoiatamise näitajate kindlaksmääramist, et ennetada tulevasi puudujääke pooljuhtide tarneahelas ja ennetada pooljuhtide kriise.