Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Euroopa meediavabaduse seadus: Komisjon teeb ettepaneku eeskirjade kohta, millega kaitsta meedia mitmekesisust ja sõltumatust ELis

Euroopa Komisjon võttis täna vastu Euroopa meediavabaduse seaduse, mis on uus eeskirjade kogum meedia mitmekesisuse ja sõltumatuse kaitsmiseks ELis.

slide showing a circle with a microphone and text European Media Freedom Act

European Commission

Kavandatav määrus sisaldab muu hulgas kaitsemeetmeid poliitilise sekkumise vastu toimetuste otsustesse ja jälgimisse. Selles keskendutakse avalik-õigusliku meedia sõltumatusele ja stabiilsele rahastamisele ning meediaomandi ja riikliku reklaami jaotamise läbipaistvusele. Samuti sätestatakse selles meetmed toimetajate sõltumatuse kaitsmiseks ja huvide konfliktide avalikustamiseks. Lisaks käsitletakse seaduses meedia koondumise küsimust ja luuakse uus sõltumatu Euroopa meediateenuste nõukogu, mis koosneb riiklikest meediaasutustest. Komisjon võttis vastu ka täiendava soovituse, et edendada asutusesiseseid kaitsemeetmeid toimetuse sõltumatuse tagamiseks.

Pressiteate täistekst

Related content