Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Euroopa vähktõvevastase võitluse kava: Vähktõve kuvamise Euroopa algatuse käivitamine

Sel nädalal Brüsselis toimunud üritusel käivitas komisjon vähktõve kuvamise Euroopa algatuse, et toetada tervishoiuteenuste osutajaid, uurimisinstituute ja novaatorid vähiravi ja -hoolduse uuenduslike andmepõhiste lahenduste parimal kasutamisel.

MRI magnetic resonance imaging device in hospital

iStock photo Getty images plus

Algatusega, mis on Euroopa vähktõvevastase võitluse kava juhtalgatus, töötatakse selle nimel, et luua digitaalne taristu, mis ühendab vähktõve kuvamise andmete ressursse ja andmebaase kogu ELis, tagades samal ajal kõrgete eetikastandardite järgimise, usalduse, turvalisuse ja isikuandmete kaitse. Samuti ühendab see ELi ja riiklikud algatused, haiglavõrgustikud ja teadushoidlad kuvamisandmete ja muude asjakohaste terviseandmetega.

Pressiteate täistekst