Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Algab esimene koostöö- ja seiretsükkel ELi 2030. aasta digikümnendi eesmärkide saavutamiseks

Jõustunud on digikümnendi poliitikaprogramm 2030, mis on järelevalve- ja koostöömehhanism Euroopa digiülemineku ühiste eesmärkide saavutamiseks 2030. aastaks.

iStock photo Getty images plus

Esimest korda on Euroopa Parlament, liikmesriigid ja komisjon kooskõlas Euroopa digiõiguste ja -põhimõtete deklaratsiooniga seadnud ühiselt konkreetsed eesmärgid ja sihid neljas põhivaldkonnas, milleks on digioskused, taristu, sealhulgas ühenduvus, ettevõtete digiteerimine ja internetipõhised avalikud teenused. Eesmärkide ja sihtidega kaasneb täna algav tsükliline koostööprotsess, mille eesmärk on teha kokkuvõte edusammudest ja määrata kindlaks vahe-eesmärgid, et need saaks saavutada 2030. aastaks. Programmiga luuakse ka mitut riiki hõlmavate projektide jaoks uus raamistik, mis võimaldab liikmesriikidel ühendada jõud digialgatuste valdkonnas.

Pressiteate täistekst