Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Käivitatakse esimene koostöö- ja järelevalvetsükkel ELi 2030. aasta digikümnendi eesmärkide saavutamiseks

Jõustunud on digikümnendi poliitikaprogramm 2030. See on järelevalve- ja koostöömehhanism Euroopa digiülemineku ühiste eesmärkide saavutamiseks 2030. aastaks.

iStock photo Getty images plus

Esimest korda on Euroopa Parlament, liikmesriigid ja komisjon seadnud seoses Euroopa digiõiguste ja -põhimõtete deklaratsiooniga ühiselt konkreetsed eesmärgid ja sihid neljas põhivaldkonnas, milleks on digioskused, taristu, sealhulgas ühendatus, ettevõtete digiüleminek ja internetipõhised avalikud teenused. Sihtide ja eesmärkidega kaasneb täna algav tsükliline koostööprotsess, milles hinnatakse edusamme ja määratakse kindlaks vahe-eesmärgid, et need 2030. aastaks saavutada. Programmiga luuakse ka mitut riiki hõlmavate projektide uus raamistik, mis võimaldab liikmesriikidel ühendada jõud digialgatuste valdkonnas.

Pressiteate täistekst