Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Väljaanne

India ja EL allkirjastavad koostöökokkuleppe kõrgjõudlusega andmetöötluse ja kvanttehnoloogia valdkonnas

India ja EL allkirjastavad kõrgjõudlusega andmetöötluse, ilmastikutingimuste ja kliima modelleerimise ning kvanttehnoloogia alase koostöö lepingu.

Pile of Indian and European Flag Buttons

iStock photo Getty images plus

India valitsuse elektroonika- ja IT-ministeerium (MeitY) ning Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat (DG CONNECT) allkirjastasid 21. novembril 2022 MeitYs, New Delhis ja sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadis samaaegselt Brüsselis toimunudvirtuaalsel tseremoonial kõrgjõudlusega andmetöötluse (HPC), Weather Extremes & Climate Modeling and Quantum Technologies (Wether Extremes & Climate Modeling and Quantum Technologies) koostöökava.

Allakirjutanud olid MeitY sekretär Alkesh Kumar Sharma ja Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi peadirektor Roberto Viola. Üritusel osalesid India Brüsseli saatkonna juhi asetäitja Debasish Prusty, MeitY ühissekretär Sushil Pal, sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi asepeadirektor Thomas Skordas ja ELi India delegatsiooni esimene nõunik Benoit Sauveroche.

Koostöökava tugineb mõlema poole võetud kohustustele süvendada kvant- ja kõrgjõudlusega andmetöötluse alast tehnoloogilist koostööd ELi ja India juhtide kohtumisel 8. mail 2021. Lisaks on lepingu allkirjastamine oluline seoses otsusega luua 25. aprillil 2022 ELi-India kaubandus- ja tehnoloogianõukogu.

Koostöökava eesmärk on luua koostöö selliste kõrgjõudlusega andmetöötluse rakenduste valdkonnas, milles kasutatakse India ja Euroopa superarvuteid biomolekulaarsete ravimite, COVIDi ravimite, kliimamuutuste leevendamise, loodusõnnetuste prognoosimise ja kvantarvutite valdkonnas.

Sellega seoses sõnas peasekretär MeitY Alkesh Kumar Sharma

Kõrgjõudlusega andmetöötlus tegeleb tänapäeva maailma ühe suurima probleemiga. Nõudlus

kõrgjõudlusega andmetöötlussüsteemides kasvab paljudes valdkondades kiiresti

rakendusvaldkonnad ning selle partnerluse raames India ja EL võimendavad

mõlema poole eksperditeadmised kõrgjõudlusega andmetöötluse optimeerimiseks edasijõudnu arengu suunas

tehnoloogialahendused mitmes valdkonnas.

 

Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektor Roberto Viola ütles:

Ma tervitan soojalt seda koostööd meie India partneritega, mis järgneb teadaandele ELi-India kaubandus- ja tehnoloogianõukogu loomise kohta sel kevadel. Ühendades oma kogemused ja eksperditeadmised ning tuginedes oma pikaajalisele koostööle ja usaldusele, saame aidata üksteisel toime tulla meie ajastu suurimate probleemidega: COVID-19 ja kliimamuutused. Lisaks annab see leping meile põneva võimaluse, et EL ja India uuriksid ühiselt kvanttehnoloogia piire.

Taust

See koostöökava tähistab viimast ELi ja India vaheliste teadusuuringute ja innovatsiooni alaste lepingute ja koostöö pikkade seeriate puhul, mis kestavad üle 20 aasta alates teadus- ja tehnikakoostöö lepingu allkirjastamisest 2001. aastal. Seda lepingut pikendati kolmandat korda 17. mail 2020 veel viieks aastaks.

Seda täiendab ELi ja India strateegilise partnerluse vastuvõtmine: Tegevuskava aastani 2025, 15. juuli 2020. See tegevuskava annab ELile ja Indiale suuniseid ühismeetmete võtmiseks ning ELi ja India strateegilise partnerluse edasiseks tugevdamiseks ka järgmise viie aasta jooksul.

Ühisettevõte EuroHPC

Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (edaspidi „ühisettevõte EuroHPC“) on juriidiline ja rahastav üksus, mis loodi 2018. aastal ja asub Luxembourgis, et juhtida teed Euroopa superandmetöötluses. Ühisettevõte EuroHPC võimaldab Euroopa Liidul ja ühisettevõttes EuroHPC osalevatel riikidel koordineerida oma jõupingutusi ja koondada oma ressursid, et muuta Euroopa superandmetöötluse valdkonnas maailma liidriks. See suurendab Euroopa teaduse tipptaset ja tööstuse tugevust, toetab majanduse digiüleminekut, tagades samal ajal Euroopa tehnoloogilise suveräänsuse.

Riiklik superandmetöötluse missioon

India riiklik järelevalvemissioon kavatseb võimestada üle kogu riigi asuvaid riiklikke akadeemilisi ning teadus- ja arendusasutusi, paigaldades kogu riigis kõrgjõudlusega andmetöötlusseadmed. Superandmetöötluse taristust on juba kasutusele võetud 24 petaflopi (24 miljonit arvestust sekundis) ning järgmiseks aastaks on ette nähtud veel 40 petaflopi (40 miljonit arvestust sekundis), mis põhinevad kohalikul tasandil projekteeritud, arendatud ja toodetud serveritel ning omavahelisel ühendamisel. Riikliku superandmetöötlusmissiooni raames on välja töötatud sellised probleemid nagu üleujutuste prognoosimine ja katastroofide ohjamine, linnailmastik, üleujutuste ja õhukvaliteedi modelleerimine, nafta- ja gaasiuuringud, uimastite avastamine, uimastite kasutusotstarbe muutmine ja genoomika.

Sihtkoht Maa

See on Euroopa Komisjoni uus algatus Euroopa rohelise kokkuleppe raames. Selle peamine eesmärk on töötada välja väga täpne Maa digimudel („Maa digitaalne kaksik“), kasutades ära ELi uut kõrgjõudlusega andmetöötluse ja tehisintellekti võimekust, et arendada välja digitaalsed kaksikud Maa süsteemi eri temaatilistes aspektides. Eesmärk on luua vahend, mis aitab otsustajatel paremini kohaneda kliimamuutustega seotud keeruliste keskkonnaprobleemide ja nende sotsiaal-majanduslike tagajärgedega, jälgides ja simuleerides Maa süsteemi arengut (maa-, mere-, atmosfääri- ja biosfääri) ning ennetades keskkonnakatastroofe ja sotsiaal-majanduslikke kriise.

Kvanttehnoloogiad

 Euroopa kvanttehnoloogia juhtalgatus on 10 aastat (1 miljard eurot) ja see on koostööl põhinev pikaajaline teadus- ja innovatsioonialgatus, mis käivitati 2018. aastal. Selle ülesanne on tugevdada Euroopa teadusalast juhtpositsiooni ja tipptaset kvanttehnoloogia valdkonnas ning seada Euroopa tööstusmaastiku liidriks, ühtlustades avaliku sektori rahastamise prioriteedid ELi, riiklikul ja piirkondlikul tasandil. Juhtalgatuse eesmärk on mobiliseerida kogu Euroopa kvantteadusringkond oma strateegilise teadusuuringute kava rakendamiseks.