Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Väljaanne

Uus lastele parema interneti strateegia digitaalsel assambleel

Digiassamblee programmi osana annab seminar „Mieux protéger les mineurs sur Internet/BIK“ võimaluse tutvustada hiljuti vastu võetud lastele parema interneti loomise Euroopa strateegiat (BIK+), et parandada eakohaseid digitaalteenuseid ja tagada, et iga laps on internetis kaitstud, võimestatud ja austatud.

BIK+ seminar inglise keeles kestab 2,5 tundi teisipäeval, 21. juunil 2022 kell 10.00–12.30 Kesk-Euroopa aja järgi ning see jagatakse kaheks paneelaruteluks, millel keskendutakse BIK+ strateegia peamistele sammastele, nimelt „kaitse“ ning „volitamine ja osalemine“.

Mõlemad paneelarutelud korraldatakse mitut sidusrühma hõlmaval viisil, tuues kokku ELi ja liikmesriikide poliitikavaldkonna, erasektori, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja BIKi noortesaadikute esindajad – noored, kes esindavad Euroopa noori ning jagavad oma ideid ja kogemusi turvalisema interneti valdkonnas.

Seminari saab jälgida veebis. 

Täielik programm ja registreerimine

Lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia (BIK+)