Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Väljaanne

Euroopa 5G vaatluskeskuse kvartaliaruanne

Euroopa 5G vaatluskeskus on avaldanud oma viimase kvartaliaruande ja 5G tulemustabeli.

logo showing a telescope and stars with text European 5G Observatory

European 5G Observatory

Aruandluses keskendutakse nüüd 5G valmisolekult 5G kasutuselevõtu järelevalvele. Selle tulemusena on hindamiskomitee ümber kujundatud, et rõhutada edusamme seoses 5G-võrkude kasutuselevõtu ja spektri tegeliku kättesaadavusega.

Eelmise kvartaliga võrreldes on kõik ELi riigid nüüd kasutusele võtnud ärilisi 5G-teenuseid vähemalt ühes osas riigist. 5G-võrkudega hõlmatuse keskmine tase ulatub nüüd 64 %-ni ELi elanikkonnast. Märkimisväärne osa sellest 5G levialast saavutatakse aga 5G teedrajavate sagedusalade asemel 4G spektri abil. Teedrajavatel sagedusaladel on suurem jõudluspotentsiaal ja need muutuvad väga oluliseks masinatevahelise side ja tööstuse digiüleminekuga seotud kõrgetasemeliste 5G-teenuste osutamisel.

5G vaatluskeskus on faktiline teabeallikas 5G kasutuselevõtu kohta Euroopas ja täiendab Euroopa Komisjoni avaldatud digitaalmajanduse ühiskonna näitajat (DESI)

Loe aruannet (.pdf)

5G vaatluskeskus

Euroopa 5G vaatluskeskus loodi 2018. aastal, et jälgida turu arengut ning tööstusharu sidusrühmade ja liikmesriikide võetud ettevalmistavaid meetmeid seoses 5G kasutuselevõtuga Euroopas ja mujal. See võimaldab komisjonil hinnata Euroopa 5G tegevuskava edusamme ja võtta meetmeid selle täielikuks rakendamiseks.

5G vaatluskeskuse veebiplatvorm pakub viimaseid uudiseid ja peamisi suundumusi 5G kasutuselevõtu kohta Euroopas ja kogu maailmas ning selle kvartaliaruanded annavad ülevaate 5G edusammudest, sealhulgas tulemustabelitest, ning annab hinnangu 5G tegevuskava eesmärkide kohta.