Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

2022. aasta aruanne õigusriigi kohta: Komisjon annab liikmesriikidele konkreetseid soovitusi

Nagu ka eelmistes väljaannetes, vaadeldakse käesolevas aruandes arenguid neljas peamises õigusriigi valdkonnas: kohtusüsteemid, korruptsioonivastane raamistik, meedia mitmekesisus ja meediavabadus ning muud kontrolli ja tasakaaluga seotud institutsioonilised küsimused.

Komisjon avaldas täna kolmanda iga-aastase õigusriigi olukorda käsitleva aruande. Aruanne on seotud Venemaa sissetungiga Ukrainasse, mis näitas veelgi demokraatlike väärtuste, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtte järgimise tähtsust.

See sisaldab ülevaadet suundumustest ELis tervikuna ja 27 riiki käsitlevat peatükki, milles vaadeldakse muutusi igas liikmesriigis alates 2021. aasta juulist. Selle aasta aruanne sisaldab esimest korda igale liikmesriigile suunatud konkreetseid soovitusi, millest president von der Leyen teatas oma 2021. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus. Soovituste eesmärk on julgustada liikmesriike jätkama käimasolevaid või kavandatavaid reforme ning aidata neil kindlaks teha, kus on vaja teha parandusi.

Lugege täielikku pressiteadet.