Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Väljaanne

Lihtsus: lihtsaks muudetud pilvandmetöötluse konföderatsioonid ja andmeruumid

Simpl on arukas vahevara, mis võimaldab pilvandmetöötluse föderatsioone ja toetab kõiki Euroopa Komisjoni rahastatavaid suuri andmealgatusi, näiteks ühiseid Euroopa andmeruume.

Lihtsustatud kord on järgmine:

 • Seotud konkreetsete kasutusjuhtumitega, mis hõlmavad suurt hulka juhtumeid alates valdkondlikest andmeruumidest (nt põllumajandus, genoomika, energeetika, liikuvus) kuni sihtkohani Maa ja TI-tellimusest kuniEuroopa avatud teaduse pilveni. Lihtsustatud kord tagab, et andmekogumeid ja nende taristuid on võimalik sujuvalt ühendada ja koostalitlusvõimeliseks muuta.
 • Arukas ja modulaarne, et võimaldada osade väljavahetamist või lisamist, ilma et see mõjutaks ülejäänud süsteemi, mida me loodame aja jooksul edasi arendada.
 • Avatud lähtekoodiga, mis võimaldab tutvuda arhitektuuri kõigi osadega (ilma varaliste väideteta) ja lihtsa kasutuselevõtuga.
 • Keskkonnahoidlik, laiendatav ja elastne, võimaldades jälgida keskkonnategevuse tulemuslikkust ja lisada uusi kasutajaid, ilma et see mõjutaks tulemuslikkust.
 • Turvaline ja koostalitlusvõimeline, kus süsteemi on integreeritud usaldus, usaldus ja vastavus eeskirjadele. See tähendab vahendite jõutut jagamist osalejate vahel, olenemata nende andmetöötluskeskkonnast. Sellega luuakse veevõtukiht, mis võimaldab andmete liikumist mitme pakkuja ja liikmesriigi vahel.

Ja loomulikult...

 • lihtne kasutada ja laiendada! 

Vt ka lisatud selgitused Simpli kohta

Rahastamine

Lihtsustatud korda rahastatakse DIGITALi tööprogrammi kaudu teemade 2.1.1 (arukas vahevara Euroopa pilvandmetöötluse föderatsiooni ja Euroopa andmeruumi jaoks, mis saab aastatel 2021–2022 65 miljonit eurot), 2.1.2 (pilvandmetöötlusel põhinevate teenuste suuremahulised katseprojektid) ning erieesmärgi nr 2 (pilvandmetöötlus, andmed ja tehisintellekt) raames, mille puhul peetakse nende kasutuselevõttu lihtsamaks.

Euroopa Komisjoni ülesanne on:

 • Olema hankija, kes hangib lihtsustatud hanke.
 • Teha avaliku ja erasektori ning lõppkokkuvõttes Euroopa kodanike huvides lihtsad ja avatud allikad vabalt kättesaadavaks.
 • Võtta tulevaste andmeruumide aktiivse sidusrühmana kasutusele oma Simpli juhtumid.
 • Olla mõne avaliku sektori andmeruumi peamine haldaja.
 • Tegema lisaks oma osalemisele andmeruumides (lihtsustatud testkeskkond) sidusrühmadele kättesaadavaks avatud testimiskeskkonnad, et nad saaksid enne kasutuselevõttu lihtsasti katsetada.

Ettevalmistustöö

Töövõtja toetusel tegime ettevalmistustööd, mille me avaldame, kui see on valmis. Tulemused on järgmised:

Lisaks korraldas ettevalmistava töö teostanud töövõtja 30. mail 2022 oma järelduste tutvustamise, milles esitati üksikasjad Simpli tausta, visiooni ja võimaliku rakendamise kohta.

Videotutvustused on kättesaadavad siin:

Pakkumiskutse (uus veebruar 2023)

Pakkumiskutse kuulutati välja 24. veebruaril 2023. Kogu teave on kättesaadav veebisaidil TED eTendering, sealhulgas selle kohta, kuidas esitada küsimusi hankemenetluse kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 24. aprill 2023 kell 17.00 (Brüsseli aja järgi).

Taotlus lisateabe saamiseks pakkumiskutse kohta tuleb esitada kirjalikult ainult veebisaidi TED eTendering kaudu vahekaardil „Küsimused ja vastused“, klõpsates nupul „Loo küsimus“ (küsimuse loomiseks ja esitamiseks on vaja registreeruda TED eTendering’is).

Edasised sammud (ajakohastatud veebruar 2023)

Praegune hinnang hangitavate kutseteenuste ulatuse kohta on järgmine:

 1. „lihtsustatud avatud“ arendamine. See on avatud lähtekoodiga tarkvara, nagu on ette nähtud eespool nimetatud eeluuringus, mille kohta pakkujad saavad oma ettepaneku välja töötada.
 2. avatud lähtekoodiga tarkvara kui eelpaigaldatud näidis-/mängimiskeskkonna pakkumine ja haldamine, kus kolmandad isikud (tavaliselt sektoripõhised andmeruumid oma algusjärgus) saavad katsetada avatud lähtekoodiga tarkvara kasutuselevõttu, hooldamist ja toetamist enne selle kasutuselevõttu oma vajaduste rahuldamiseks.
 3. lihtsustatud avatud tarkvara mitme juhtumi pakkumine kohandatud tootmiskeskkondade kujul valdkondlike andmeruumide jaoks, kus Euroopa Komisjon ise etendab nende haldamisel aktiivset rolli (neid nimetatakse „Simpl-Live“).

Kavandame Simpli rakendamise kõrgetasemelist tegevuskava järgmiselt:

 • Minimaalne elujõuline platvorm, mis avaldati 2024. aasta alguseks.
 • Samal ajal ja võimalikult varakult 2024. aastal tehakse sidusrühmadele katsetamiseks kättesaadavaks avatud katsekeskkond (Simpl-Labs).
 • Me võtame järk-järgult kasutusele ja integreerime kasutusjuhtumid, aidates neil lihtsamini kohandada oma erivajadusi (ilma et see kahjustaks selle üldist olemust). Prioriteetsed on juhtumid, mida rahastatakse muul viisil DIGITAL Euroopa tööprogrammist.
 • Avatud lähtekoodiga projektina teeme edasisi arendusi avatud viisil, kuulates kasutajate vajadusi ja tervitades välist panust. Tegevuskavaga nähakse ette olulised uued versioonid iga kuue kuu järel.

Rohkem

Täpsemat teavet poliitilise konteksti kohta leiate aadressilt

Selles valdkonnas tegutseb palju kolmanda osapoole algatusi, mida me jälgime suure huviga, nagu Gaia-X, Rahvusvaheline Andmeruumi Assotsiatsioon ja Eclipse Foundation, kui nimetada mõnda.

Lihtsustatud menetlus on ambitsioonikas ettevõtmine. Simpli kohta lisateabe saamiseks püsige kursis, et saada täiendavat ja ajakohast teavet.

Ettepanekute saamiseks võtke palun ühendust aadressil cnect-simpl@ec.europa.eu (NB! käimasolevate hangetega seotud teabevahetus suunatakse asjakohastesse kanalitesse).