Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Väljaanne

Lihtne: pilvandmetöötluse föderatsioonid ja andmeruumid on lihtsad

Simpl on arukas vahevara, mis võimaldab pilvandmetöötluse föderatsioone ja toetab kõiki peamisi Euroopa Komisjoni rahastatavaid andmealgatusi, näiteks ühiseid Euroopa andmeruume.

Simpl on:

 • Seotud konkreetsete kasutusjuhtumitega, mis hõlmavad paljusid juhtumeid alates valdkondlikest andmeruumidest (nt põllumajandus, genoomika, energeetika, liikuvus) kuni Maa sihtkohani ning tehisintellekti nõudelt kuniEuroopa avatud teaduse pilveni. Simpl tagab, et andmekogumeid ja nende taristuid on võimalik omavahel sujuvalt ühendada ja koostalitlusvõimeliseks muuta.
 • Arukas ja modulaarne, et võimaldada osade väljavahetamist või lisamist, ilma et see mõjutaks ülejäänud süsteemi, mida me loodame aja jooksul edasi arendada.
 • Avatud lähtekoodiga, mis võimaldab saada ülevaate arhitektuuri kõigist osadest (ilma omandiõigusega seotud väideteta) ja lihtsast kasutuselevõtust.
 • Roheline, skaleeritav ja elastne, võimaldades jälgida selle keskkonnatoimet ja lisada uusi kasutajaid, ilma et see mõjutaks tulemuslikkust.
 • Turvaline ja koostalitlusvõimeline, kui süsteemi on sisse ehitatud usaldus, kindlustunne ja eeskirjade järgimine. See tähendab ressursside jõulist jagamist osalejate vahel, olenemata nende andmetöötluskeskkonnast. Sellega luuakse abstraktsioneerimiskiht, mis võimaldab andmete liikumist mitme teenuseosutaja ja liikmesriigi vahel.

Ja loomulikult...

 • lihtne kasutada ja laiendada! 

Vt ka lisatud selgitused Simpli kohta

Rahastamine

Simpli rahastatakse DIGITAL Europe tööprogrammist teemade 2.1.1 (Arukas vahevara Euroopa pilvandmetöötluse föderatsiooni ja Euroopa andmeruumi jaoks, mis saab 65 miljonit eurot aastatel 2021–2022), 2.1.2 (pilvepõhiste teenuste ulatuslikud katseprojektid) ja erieesmärgi nr 2 (pilve, andmed ja tehisintellekt) raames, mis kõik kaaluvad nende kasutuselevõttu lihtsustatult.

Euroopa Komisjoni ülesanne on:

 • Kas hankija on Simpl.
 • Muuta lihtsad ja avatud lähtekoodid avaliku ja erasektori ning lõppkokkuvõttes Euroopa kodanike huvides vabalt kättesaadavaks ja avatud lähtekoodiks.
 • Võtta kasutusele oma Simpli juhtumid tulevaste andmeruumide aktiivse sidusrühmana.
 • Olla mõne avaliku sektori andmeruumi peamine käitaja.
 • Lisaks oma osalemisele andmeruumides (lihtne testkeskkond) teeb sidusrühmadele kättesaadavaks avatud katsekeskkonnad, et katsetada lihtsat katsetamist enne kasutuselevõttu.

Ettevalmistav töö

Ühe töövõtja toetusel tegime ettevalmistustööd, mille me avaldame, nagu see on lõplikult vormistatud. Tulemused on järgmised:

Lisaks korraldas ettevalmistustööd teinud töövõtja 30. mail 2022 oma järelduste tutvustuse, kus esitati üksikasjad lihtsustatud korra tausta, visiooni ja võimaliku rakendamise kohta.

Videoesitlused on kättesaadavad siin:

Pakkumiskutse (ajakohastatud 2023. aasta juulis)

Hankemenetlus lõpetati 24. aprillil 2023. Kogu teave on veel kättesaadav veebisaidil TED eTendering.

Komisjon hindab praegu pakkumisi.

Komisjon kavatseb luua programmi tugibüroo ja algatab eraldi hankemenetluse tugiteenuste hankimiseks, et abistada hankijat peamiste arenduslepingute haldamisega seotud eri aspektides. Seda lehekülge ajakohastatakse pärast käesoleva pakkumiskutse avaldamist.

Mis tahes täiendava teabe taotlus avaliku teenindamise kohustuse hankemenetluse kohta tuleb esitada ainult kirjalikult TEDi eTenderingi veebisaidi[NS(1]kaudujaotises„Küsimused ja vastused“, klõpsates nupul „Loo küsimus“ (küsimuse loomiseks ja esitamiseks on vaja TEDi eTenderingi registreerumist).

Edasised sammud (ajakohastatud 2023. aasta juulis)

Praegune hinnang hangitavate kutseteenuste ulatuse kohta on järgmine:

 1. „impl-Open“ arendamine. See on eespool nimetatud eeluuringus kavandatud avatud lähtekoodiga tarkvarakork, mille kohta pakkujad saavad koostada oma ettepaneku.
 2. Simpl-Labs’i pakkumine ja haldamine, mis on eelinstallitud näidis-/mängimiskeskkond, kus kolmandad isikud (tavaliselt valdkondlikud andmeruumid oma algetapis) saavad katsetada avatud lähtekoodiga tarkvarakorvi kasutuselevõttu, hooldust ja toetamist enne selle kasutuselevõttu oma vajadusteks.
 3. mitu lihtsustatud avatud tarkvarakorvi pakkumist valdkondlike andmeruumide jaoks kohandatud tootmiskeskkondade kujul, kus Euroopa Komisjon ise osaleb aktiivselt nende haldamises (neid nimetatakse Simpl-Live’iks).

Kavandame lihtsustamise rakendamise kõrgetasemelise tegevuskava järgmiselt:

 • Võimalikult kiiresti välja antud minimaalne elujõuline platvorm.
 • Samal ajal ja alates 2024. aastast tehakse sidusrühmadele katsetamiseks kättesaadavaks avatud katsekeskkond (Simpl-Labs).
 • Me võtame järk-järgult arvesse ja integreerime kasutusjuhtumid, aidates neil kohandada lihtsust vastavalt nende konkreetsetele vajadustele (ilma et see kahjustaks selle üldist olemust). Prioriteediks on muud DIGITAL Europe’i tööprogrammi raames rahastatavad kasutusjuhtumid.
 • Avatud lähtekoodiga projektina teeme täiendavaid arendusi avatud viisil, kuulame ära kasutajate vajadused ja tervitame väliseid panuseid. Tegevuskavas nähakse ette suured uued versioonid iga kuue kuu järel.

Täiendav teave

Lisateavet poliitilise konteksti kohta leiate aadressilt:

Selles valdkonnas on palju kolmandate isikute algatusi, mida me jälgime suure huviga, näiteks Gaia-X, Rahvusvaheline Andmeruumi Assotsiatsioon ja Eclipse sihtasutus.

Simpl on ambitsioonikas kohustus. Lisateavet Simpli kohta leiate täiendavat ja ajakohast teavet.

Ettepanekute esitamiseks võtke palun ühendust aadressil cnect-simpl@ec.europa.eu (NB! Olemasolevate hangetega seotud teated suunatakse ümber nõuetekohastele kanalitele).