Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Väljaanne

Tähelepanu keskmes ELi toetatud Euroopa tellitavate videoteenuste võrgud ja operaatorid

Seitse projekti saavad ELi toetust, et parandada Euroopa päritolu teoste ringlust ja juurdepääsu nendele territooriumidel.

photo of a person holding a remote control in front of a wall of tv screens

© simpson33 - iStock

Euroopa kultuurilise rikkuse ja mitmekesisuse kajastamiseks peaksid Euroopa audiovisuaalteosed olema kättesaadavad laiale publikule kogu Euroopas. EL toetab tellitavate videoteenuste platvorme, et ühendada jõud ja tuua Euroopa sisu oma publikule lähemale.

2021. aasta juunis kuulutas komisjon programmi „Loov Euroopa“ raames välja 4 miljoni euro suuruse projektikonkursi, et suurendada piiriülest koostööd olemasolevate Euroopa tellitavate videoteenuste vahel. Projektid algasid 2022. aasta jaanuaris ja kestavad 12–18 kuud.

Valitud projektid

USP Plus

„Unified Streaming Project“ (USP Plus) on tellitavate videoteenuste osutajate koostöö tulemus 14 territooriumil: Universciné Prantsusmaal, varem Beneluxis, Saksamaal, Austrias ja Šveitsis ning Pickboxis Horvaatias, Serbias, Montenegros, Sloveenias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Põhja-Makedoonias ja Bulgaarias. Kokku on nendes kataloogides kokku üle 10.000 filmi ja 2000 tunni telesaate, mis koosnevad peamiselt Euroopa audiovisuaalteostest ja mida kureeritakse kvalitatiivsete toimetusstandarditega.

USP+ eesmärk on tugevdada nende voogedastusteenuste positsiooni ja luua seega jätkusuutlike sõltumatute osalejate võrgustik, millel on lai kataloog, et jõuda võimaliku vaatajaskonnani 220 miljoni vaatajani. Selleks käivitatakse projekti raames järgmised tegevused:

 • Koondama ressursse 24 sõltumatu Euroopa filmi ühiseks avaldamiseks 12 kuu jooksul;
 • Korraldada veebifestivali 24 tiitli ja lisafilmi näitamiseks;
 • Tiitlite ja festivali turundustegevus territooriumiüleste ürituste kaudu;
 • Käivitada ühine lojaalsusprogramm kõigi oma teenuste kasutajate jaoks;
 • Moodustada kõigilt partneritelt segameeskondi, töötada välja uued protsessid ja teha kindlaks parimad tavad kõigis tellitavate videoteenuste operatsioonidega seotud valdkondades;
 • IT-arenduste vastastikuseks muutmine, et saada kasu varade töötlemise, sisu levitamise, tulemuslikkuse analüüsi ja aruandluse ühtsest süsteemist.

ELi eelarve: 850.000 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

VODCOLAB

VODCOLAB on algatus, mille on ühiselt kavandanud seitse tellitava videoteenuse operaatorit, et tegeleda ühiste vajadustega ühise eksperimenteerimise ja ühisõppe kaudu. Konsortsium koosneb erinevatest partneritest, alates asutatud kaubamärkidest kuni uute kaubamärkideni, millel on erinevad kogemused ja teadmised, mis hõlmavad eri territooriume ning millel on ulatuslik ja mitmekesine koondkataloog, nimelt Triart Film AB (Rootsi) koostöös Vega Scene ASiga (Norra), Levelk APS (Taani), ABC Theatrical Distribution BV (Madalmaad), Cinobo idiotiki Kefalaiouchki Etaireia (Kreeka), 7 ART LTD (Bulgaaria) ja Viesoji Istaiga Kino Pasaka (Leedu).

Projekti eesmärk on parandada Euroopa tellitavate videoteenuste operaatorite kvaliteeti ja atraktiivsust ning parandada Euroopa infosisu kättesaadavust ja mainet. Koostöölabori vormis tööplaan võimaldab:

 • Kasutada ühiste jõupingutuste ja jagatud kulude potentsiaali seoses sisu omandamise, lokaliseerimise ja levitamisega partnerite eri turgudel;
 • Võimaldada teadmiste ja parimate tavade vahetamisel põhinevaid kollektiivseid luure- ja innovatsiooniprotsesse;
 • Uurida ühiseid teavituskampaaniaid ja kohandatud turustus- ja brändimisstrateegiaid publiku arendamiseks Euroopa infosisu üldise teema raames.

ELi eelarve: 600.000 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

BEETHOVEN

medici.tv on üks maailma juhtivaid etenduskunsti platvorme, mis kuulub Prantsusmaa ettevõttele Museec. Kataloog sisaldab 3000 saadet, millest 96 % on eurooplased, ja 150 üritust aastas, jõudes muusikasõpradeni 192 riigis. Platvorm püüab kaitsta väärtusahelat ja maksete lojaalsust, pakkudes Euroopa programmidele tugevat ja loomingulist pakkumist. See tagab usaldusväärse ja pikaajalise ärimudeli kaudu seadusliku ja tõhusa kättesaadavuse kogu maailmas.

Programmi „BEETHOVEN“ kaudu töötab medici.tv välja järgmised tegevused:

 • Rakendada uusi vahendeid, nagu soovitussüsteem ja infograafikud;
 • Puuetega inimeste jaoks kaasavate vahendite paigaldamine;
 • Mitmekesistada selle sisu, koostades esimese netisaadete sarja, mis koosneb 12 episoodist;
 • Luua sotsiaalmeedia võrgustike jaoks uusi vorminguid;
 • Parandada oma haridusplatvormi (tehnilised, turundus- ja toimetamisinvesteeringud).

ELi eelarve: 400.000 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

LaCinetek Piiride ületamisel

LaCinetek on Euroopa tellitavate videoteenuste platvorm, mille on välja töötanud La Cinémathèque des Réalisateurs ja mis on pühendatud üksnes filmipärandile alates 20. sajandist kuni 2005. aastani. Kataloog sisaldab rohkem kui 1600 filmi ja 600 boonust, millest kolmandikku ei avaldatud kunagi tellitava videoteenuse kaudu, ning see on kättesaadav Prantsusmaal, Belgias, Luksemburgis, Saksamaal ja Austrias. Tuginedes tugevale partnerlusele Euroopa cinémathèques’i, filmiarhiivide ja institutsioonide, kinode ja festivalidega, püüab „LaCinetek A cross Borders“ edendada filmipärandi piiriülest laienemist ja sellele juurdepääsu järgmiste tegevuste kaudu:

 • Laiendada Hidden Treasures ’i sektsiooni, tutvustades mitme filmiinstituudi taastatud filme; 
 • Parandada oma subtiitrite pakkumist;
 • Luua platvormil jaotis Play lists“ (Playlists);
 • Töötada puuetega publiku jaoks välja spetsiaalsed vahendid;
 • Veebifilmifestivalide ja interneti-/füüsiliste kineklibide korraldamine;
 • Arhiiv-/originaalvideopreemiate jagamine filmiharidusasutustele;
 • Levitada keskkonnahoidlikuma voogedastuse parimaid tavasid;
 • Luua eelkõige noortele suunatud turundus- ja teavituskampaaniaid;
 • Viia läbi neli teostatavusuuringut üleeuroopalise/ülemaailmse pakkumise rakendamise kohta filmiinstituutidele, keskkonnasäästlikumaks muutmise tehnoloogiatele ja märgisele, haridusmeetmetele ja partnerlustele teiste Euroopa tellitavate videoteenuste platvormidega.

ELi eelarve: 360.000 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

Qwest TV SHIFT

Alates 2018. aastast on Qwest TV loonud nüüd jazzile pühendatud videovoogedastusteenusena sildu elektroonilise, pop-/rock- ja klassikalise muusikaga. Selle kataloog sisaldab üle 1600 kontserdivideo ja dokumentaalfilmi, millest 70 % on Euroopa audiovisuaalteosed.

Projekti „Qwest TV SHIFT“ raames on kavas parandada oma kolme peamist teenust:

 • Tõsta kureeritud mängunimekirjade kaudu esile Euroopa audiovisuaalteoseid oma SVOD-platvormil;
 • Jõuda laiema publikuni oma 3 FAST-kanalis (Free Ad-Supuped Streaming Television) – Qwest TV Jazz, Qwest TV Mix ja Qwest TV Classical – suurendades partnerlust operaatoritega;
 • Täiustama oma haridusplatvormi Qwest TV EDU, suurendades oma pakkumist, arendades uusi partnerlusi institutsioonidega ja jõudes rohkemate õpilasteni;
 • Lisaks jagab komisjon parimaid tavasid teiste tööstusharu osalejatega, et paremini mõista tarbijate käitumist.

ELi eelarve: 300.000 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

DAF

DAFilms.com on ülemaailmne tellitavate dokumentaalfilmide levitamise platvorm, mis keskendub Euroopa kinole. Sellel on kolm versiooni, mis on koostatud Euroopa, Ameerika ja Aasia jaoks, ning kolm riiklikku versiooni Tšehhi Vabariigi, Poola ja Slovakkia jaoks. Filmikataloogis on üle 3300 filmi, millest kaks kolmandikku on Euroopa filmid. DAFilmsi juhib seitsme suurema Euroopa festivali koostööprojekt Doc Alliance, sealhulgas CPH:DOX (Taani), Doclisboa (Portugal), Doclisboa (Poola), DOK Leipzig (Saksamaa), FIDMarseille (Prantsusmaa), Ji.hlava IDFF (Tšehhi Vabariik) ja Visions du Réel (Šveits).

DAFi 2022. aasta visioon on töötada välja vahendid kvaliteetseks koostööks filmifestivalide ja filmiasutustega, et kasutada täiel määral ära vastastikuse edendamise potentsiaali, tegeleda võimalikult suure hulga uute vaatajatega ja hallata esitatud filme nõuetekohaselt.

Projekti eesmärgid on järgmised:

 • Tugevdada filmifestivalide ja -asutustega tehtava koostöö potentsiaali brändimise, kureerimise, veebifestivali ja kohaliku kinematograafia edendamise kaudu;
 • Jätkata DAFilms Live Streamsi tootmist, otsekõnelusi tunnustatud või esilekerkivate Euroopa filmitegijatega;
 • Käivitada DAFilms Junior, uus DAFilms’i versioon lastele ja noortele, mis keskendub sellele, et pakkuda noortele publikule ohutut platvormi õppimiseks, uurimiseks ja meelelahutuseks.

ELi eelarve: 273.000 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

FILMINXCHANGE

Filmin on 2007. aastal loodud Hispaania tellitavate videoteenuste platvorm, mis pakub SVODis kättesaadavat suurimat sõltumatut filmikataloogi mis tahes Euroopa platvormil. Filmil on üle 15.000 filmi ja sarja, üle 60 % tema kataloogist on Euroopa ja umbes 20 % Hispaania toodangust või ühistoodangust.

„FILMINXCHANGE“ on algatus, mille eesmärk on tegeleda vajadusega parandada Euroopa toodangu piiriülest ringlust territooriumide vahel ja võimendada asjakohaseid muutusi, investeerides innovatsiooni ja kavandades ühismeetmeid olemasolevate heade tavade laiendamiseks.

Projektiga tehakse järgmist:

 • Uurida tarbijate käitumist ja kaardistada kasutamata võimalused uute sihtrühmadeni jõudmiseks, pöörates eelkõige tähelepanu eakate klientide nišile FilminSenior’i tegevuse kaudu, muutes tulemused tehnoloogiliseks arenguks, et parandada juurdepääsetavust ja kaasatust;
 • Töötada välja ja katsetada koostöökava nimetusega festivals Exchanges, mille eesmärk on edendada Euroopa infosisu ringlust ja tarbimist.

ELi eelarve: 250.000 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

2022. aasta projektikonkurss Euroopa tellitavate videoteenuste võrkude ja operaatorite jaoks

Käesoleva aasta projektikonkurss avaldati 2022. aasta märtsis ja selle tähtaeg on 2. juuni 2022. 9. märtsil toimus võimalikele taotlejatele veebiseminar, istung salvestati ja see oli kättesaadav siin.