Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Ülemaailmne ajakirjandusvabaduse päev: Komisjon seisab meediavabaduse ja -pluralismi eest

Ülemaailmse ajakirjandusvabaduse päeva puhul kinnitas komisjon taas oma pühendumust kaitsta meediavabadust ja -pluralismi ELis ja mujal.

photo of a journalist holding microphones and taking notes

iStock photo Getty Images plus

Väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresident Věra Jourová esines Euroopa Parlamendis ja ütles:

Sel aastal sooviksin avaldada austust eelkõige Ukraina eesliinil olevatele ajakirjanikele. Nad teavitavad meid oma elu riskist. Need näitavad meile, mida Venemaa ei soovi näha. Meie esmane prioriteet on nende ohutus. Samal ajal tugevdame oma tegevust ELis, esitades eelmisel nädalal uued õigusaktid ajakirjanike vastu esitatud kuritarvituslike kohtuvaidluste vastu ning meediavabaduse seaduse. 

(vt ka tema videosõnum).

Siseturuvolinik Thierry Breton lisas:

Venemaa sõjaline agressioon Ukraina vastu tuletas meile meelde, et meediavabadust ja mitmekesisust, mis kaitsevad meie demokraatiat, ei saa pidada enesestmõistetavaks. Jätkame oma meediatööstuse toetamist, kaitseme ohus olevaid ajakirjanikke ning võitleme väsimatult oma vaba ja sõltumatu ajakirjanduse eest. Tulevase meediavabaduse seadusega edendame vastupidavat meediaturgu, mis annab kodanikele mitmekesist ja usaldusväärset teavet.

Kõrge esindaja/asepresident Josep Borrell tegi ELi nimel avalduse. 2020. aastal esitas komisjon esimest korda tervikliku Euroopa lähenemisviisi meediale, tuginedes Euroopa demokraatia tegevuskavale ning meedia ja audiovisuaalvaldkonna tegevuskavale, mille eesmärk on edendada Euroopa meediat ning aidata säilitada Euroopa kultuurilist ja tehnoloogilist autonoomiat digikümnendil.

Eelmisel nädalal võttis komisjon vastu paketi üldsuse osalemise vastaste strateegiliste hagide lahendamiseks, andes ajakirjanikele ja inimõiguste kaitsjatele vahendid, et võidelda kuritarvituslike kohtumenetluste vastu. See pakett täiendab komisjoni soovitust ajakirjanike turvalisuse kohta, sätestades sellised meetmed nagu sõltumatute riiklike tugiteenuste loomine, sealhulgas abitelefonid, õigusnõustamine, psühholoogiline tugi ja varjupaik, ning meetmed nende turvalisuse tagamiseks internetis.

Käesoleva aasta jooksul võtab komisjon vastu ka Euroopa meediavabaduse seaduse, millega sätestatakse esimest korda ELi õiguses kaitsemeetmed, et kaitsta meedia mitmekesisust ja meedia toimetuslikku sõltumatust. Meedia mitmekesisus on õigusriigi olukorda käsitleva iga-aastase aruande üks põhielemente ja sellega seoses jätkab komisjon olukorra jälgimist kõigis ELi liikmesriikides.

Komisjon jätkab ka rahalise toetuse andmist meediavabaduse ja -pluralismi edendamiseks

Rohkem

Meediavabaduse ja meedia mitmekesisuse poliitika