Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

    Illustratiivne pilt

© iStock by Getty Images - nadla

See teave hõlmab rahastamisvahendeid, suurprojekte ning linke vastutavate asutuste ja pädevusasutuste väljaannetele ja kontaktandmetele.

Valige allpool olevast loendist oma huvipakkuv riik.

Austria lippAustria

Itaalia lippItaalia
Belgia lippBelgiaLäti lippLäti
Bulgaaria lippBulgaariaLeedu lippLeedu
Horvaatia lippHorvaatiaLuksemburgi lippLuksemburg
Küprose lippKüprosMalta lippMalta
Tšehhi Vabariigi lippTšehhi VabariikHollandi lippMadalmaad
Taani lippTaaniPoola lippPoola
Eesti lippEestiPortugali lippPortugal
Soome lippSoomeRumeenia lippRumeenia
Prantsusmaa lippPrantsusmaaSlovakkia lippSlovakkia
Saksamaa lippSaksamaaSloveenia lippSloveenia
Kreeka lippKreekaHispaania lippHispaania
Ungari lippUngariRootsi lippRootsi
Iirimaa lippIirimaa 

Uusimat teavet riiklike lairibaühenduse kavade ja lairibaühenduse katvuse kohta ELis leiate digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi ühenduvuse lehelt

Vaadake riiklikke lairibaühenduse kavasid ning 2020. ja 2025. aasta lairibaühenduse eesmärkide saavutamist käsitleva küsimustiku koondtulemusi, mille komisjon (kommunikatsioonikomitee) saatis liikmesriikidele 2019. aasta lõpus.

Viimased uudised

EVENT |
Moldova ja Ukraina: kestliku ühenduvuse tagamine

Pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustikul on Euroopa Komisjoni nimel hea meel korraldada spetsiaalne veebikoosolek, mis on pühendatud kestliku ühenduvuse tagamisele Moldovas ja Ukrainas.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühenduse kasutuselevõtu toetamine

Euroopa Komisjon toetab ELi ettevõtjaid, projektijuhte ja ametiasutusi võrgu leviala suurendamisel, et saavutada ELi gigabitiühiskonna eesmärgid.

Vaata lisaks

Lairiba sõnastik

See on lairibaühendusega seotud terminite mittetäielik loetelu.

Lairibaprojektide kavandamine

Lairibaühenduse planeerimise osakond aitab omavalitsustel ja teistel üksustel kavandada edukaid lairibaühenduse arendamise projekte.

Lairiba kompetentsibüroode võrgustik

Euroopa lairibaühenduse pädevusbüroode võrgustik toetab ELi riike gigabitiühiskonna eesmärkide saavutamisel ja lairibaühenduse kasutuselevõtul.