Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bulgaaria digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksis

Siit leiate uusimad analüüsid ja andmed digiteerimiseks Bulgaarias, mis hõlmavad selliseid teemasid nagu ühenduvus, digioskused, e-valitsus ja palju muud.

Euroopa Komisjon on alates 2014. aastast jälginud liikmesriikide digitaalset arengut digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) aruannete kaudu. Alates 2023. aastast ja kooskõlas 2030. aasta digikümnendi poliitikaprogrammiga on DESI nüüd lõimitud digikümnendi aruandesse ja seda kasutatakse digieesmärkide saavutamisel tehtud edusammude jälgimiseks. Samuti võite konkreetselt viidata riigiaruannetele.

2022. aasta väljaanded

Graafiline ülevaade Bulgaariast DESI-s, mis näitab pingerida 26 ja punktisumma 37,7

2021. aasta väljaanded

2020. aasta väljaanded

2019. aasta väljaanded

2018. aasta väljaanded

Euroopa 2017. aasta digitaalse arengu aruanne

Euroopa digitaalse arengu aruandes (EDPR) on ühendatud DESI (digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks) kvantitatiivsed tõendid ja riigipõhised poliitilised teadmised, mis võimaldavad meil jälgida edusamme, mida iga liikmesriik on digiüleminekul teinud, ning pakkuda olulist tagasisidet ELi tasandi poliitika kujundamiseks.

Bulgaaria EDPRi profiil: Laadige alla PDF (EN) või laadige alla PDF (BG)
EDPR telekommunikatsiooni teabelehed: PDF (EN) allalaadimine

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks 2017

Bulgaaria on 2017. aasta digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksis (DESI) 27. kohal. Bulgaaria on teinud edusamme lairibataristu ja avatud andmete arendamisel. Digioskuste, ettevõtete ja avalike teenuste digiteerimine pärsib Bulgaaria digitaalmajanduse ja -ühiskonna edasist arengut.

Desi profiil Bulgaarias: Laadige alla täielik profiil PDF (EN) või laadige alla kokkuvõte PDF (BG)

2016. aasta väljaanded

Laadige alla riigi profiil PDF-vormingus (EN); kokkuvõte pdf (BG)

Lae alla riigi peamised näitajad võimsuspunkti esitlusena (EN)

Laadige alla Euroopa digitaalse arengu aruanne (EDPR*) pdf-vormingus (EN) (BG)

Laadige alla EDPRi teabelehed PDF-vormingus (EN)

* EDPRi aruandes on ühendatud DESI (digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks) kvantitatiivsed tõendid ja riigipõhised poliitilised teadmised, mis võimaldavad meil jälgida edusamme, mida iga liikmesriik on digiüleminekul teinud, ning pakkuda olulist tagasisideahelat poliitika kujundamiseks ELi tasandil.

Seotud sisu

Üldpilt

Riikide tulemused digiteerimisel

2023. aasta digikümnendi aruannetes kirjeldatakse, kuidas iga liikmesriik digikümnendi kardinaalsete punktidega tegeleb: Digioskused, digitaristud, ettevõtete digitaliseerimine ja avalike teenuste digiteerimine.

Vaata lisaks