Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tšehhi digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks

Siit leiate uusimad analüüsid ja andmed digiteerimiseks Tšehhi Vabariigis, mis hõlmavad selliseid teemasid nagu ühenduvus, digioskused, e-valitsus ja palju muud.

    Tšehhi Vabariigi lipp

Euroopa Komisjon on alates 2014. aastast jälginud liikmesriikide digitaalset arengut digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) aruannete kaudu. Alates 2023. aastast ja kooskõlas 2030. aasta digikümnendi poliitikaprogrammiga on DESI nüüd lõimitud digikümnendi aruandesse ja seda kasutatakse digieesmärkide saavutamisel tehtud edusammude jälgimiseks. Samuti võite konkreetselt viidata riigiaruannetele.

2022. aasta väljaanded

Graafiline ülevaade Tšehhi Vabariigist DESI-s, mis näitab pingerida 19 ja punktisumma 49,1

2021. aasta väljaanded

2020. aasta väljaanded

2019. aasta väljaanded

2018. aasta väljaanded

Euroopa 2017. aasta digitaalse arengu aruanne 

Euroopa digitaalse arengu aruandes (EDPR) on ühendatud DESI (digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks) kvantitatiivsed tõendid ja riigipõhised poliitilised teadmised, mis võimaldavad meil jälgida edusamme, mida iga liikmesriik on digiüleminekul teinud, ning pakkuda olulist tagasisidet ELi tasandi poliitika kujundamiseks.

Tšehhi Vabariigi EDPRi profiil: Laadige alla PDF (EN) või laadige alla PDF (CS)

EDPRi teabelehed: PDF (EN) allalaadimine

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks 2017

Tšehhi Vabariik on DESI 2017is 18. kohal. Võrreldes eelmise aastaga edenes riik digitaalsete avalike teenuste valdkonnas ja jäi inimkapitalis stabiilseks, kuid halvendas oma positsiooni muudes mõõtmetes. Riik on kõige edukam digitaaltehnoloogia integreerimisel ettevõtete poolt, peamiselt seetõttu, et paljud VKEd võtsid omaks e-kaubanduse. Riigi suurim väljakutse digitaalvaldkonnas on parandada internetiteenuste kasutamist, eelkõige e-valitsuse ning meelelahutuse ja sotsiaalsetel eesmärkidel.

Desi profiil Tšehhi Vabariik: Laadige alla täielik profiil PDF (EN) või laadige alla kokkuvõte PDF (CS)

2016. aasta väljaanded

Laadige alla digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI) pdf-vormingus (EN); kokkuvõte pdf (CS)

Lae alla riigi peamised näitajad võimsuspunkti esitlusena (EN)

Laadige alla Euroopa digitaalse arengu aruanne (EDPR*) riigiaruanne PDF-vormingus (EN) (CS)

Laadige alla EDPRi teabelehed PDF-vormingus (EN)

* EDPRi aruandes on ühendatud DESI (digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks) kvantitatiivsed tõendid ja riigipõhised poliitilised teadmised, mis võimaldavad meil jälgida edusamme, mida iga liikmesriik on digiüleminekul teinud, ning pakkuda olulist tagasisideahelat poliitika kujundamiseks ELi tasandil.

Seotud sisu

Üldpilt

Riikide tulemused digiteerimisel

2023. aasta digikümnendi aruannetes kirjeldatakse, kuidas iga liikmesriik digikümnendi kardinaalsete punktidega tegeleb: Digioskused, digitaristud, ettevõtete digitaliseerimine ja avalike teenuste digiteerimine.

Vaata lisaks