Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eesti digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks

Siit leiate uusimad analüüsid ja andmed digiteerimiseks Eestis, hõlmates selliseid teemasid nagu ühenduvus, digioskused, e-valitsus ja palju muud.

    Eesti lipp

Euroopa Komisjon on alates 2014. aastast jälginud liikmesriikide digitaalset arengut digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) aruannete kaudu. Alates 2023. aastast ja kooskõlas 2030. aasta digikümnendi poliitikaprogrammiga on DESI nüüd lõimitud digikümnendi aruandesse ja seda kasutatakse digieesmärkide saavutamisel tehtud edusammude jälgimiseks. Samuti võite konkreetselt viidata riigiaruannetele.

2022. aasta väljaanded

Graafiline ülevaade Eestist DESI-s, kus edetabelis on 9 ja tulemus 56,5

2021. aasta väljaanded

2020. aasta väljaanded

2019. aasta väljaanded

2018. aasta väljaanded

Euroopa 2017. aasta digitaalse arengu aruanne

EDPRi aruandes on ühendatud DESI (digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks) kvantitatiivsed tõendid ja riigipõhised poliitilised teadmised, mis võimaldavad meil jälgida edusamme, mida iga liikmesriik on digiüleminekul teinud, ning pakkuda olulist tagasisideahelat poliitika kujundamiseks ELi tasandil.

Eesti EDPRi profiil: Laadige alla PDF (EN) või laadige alla PDF (ET)

EDPRi teabelehed: PDF (EN) allalaadimine

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks 2017

Eesti on DESI 2017 edetabelis 9. kohal. Eesti on Euroopas avalike teenuste pakkumisel esirinnas ning digioskuste ja interneti kasutamise valdkonnas kodanike seas on see näitaja üle ELi keskmise. Lairibaühendus on tugev mobiilside valdkonnas, kuid lairiba püsivõrgu leviala on madal, vaatamata viimase aasta jooksul tehtud edusammudele. Peamine väljakutse Eestis on ettevõtete digiteerimine.

Eesti Desi profiil: Laadige alla täielik profiil PDF (EN) või laadige alla kokkuvõte PDF (ET)

2016. aasta väljaanded

Laadige alla digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI) pdf-vormingus (EN); kokkuvõte pdf (ET)

Lae alla riigi peamised näitajad võimsuspunkti esitlusena (EN)

Laadige alla Euroopa digitaalse arengu aruanne (EDPR*) pdf-vormingus (EN) (ET)

Laadige alla EDPRi teabelehed PDF-vormingus (EN)

* EDPRi aruandes on ühendatud DESI (digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks) kvantitatiivsed tõendid ja riigipõhised poliitilised teadmised, mis võimaldavad meil jälgida edusamme, mida iga liikmesriik on digiüleminekul teinud, ning pakkuda olulist tagasisideahelat poliitika kujundamiseks ELi tasandil.

Seotud sisu

Üldpilt

Riikide tulemused digiteerimisel

2023. aasta digikümnendi aruannetes kirjeldatakse, kuidas iga liikmesriik digikümnendi kardinaalsete punktidega tegeleb: Digioskused, digitaristud, ettevõtete digitaliseerimine ja avalike teenuste digiteerimine.

Vaata lisaks