Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Saksamaa digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksis

Siit leiate Saksamaa kõige uuemad digiteerimisega seotud analüüsid ja andmed, mis hõlmavad selliseid teemasid nagu ühenduvus, digioskused, e-valitsus ja palju muud.

    Saksamaa lipp

2022. aasta väljaanded

Saksamaa graafiline ülevaade DESI-s, mis näitab 13 ja punktisumma 52,9

2021. aasta väljaanded

2020. aasta väljaanded

2019. aasta väljaanded

2018. aasta väljaanded

Euroopa 2017. aasta digiarengu aruanne 

EDPRi aruandes on ühendatud DESI (digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks) kvantitatiivsed tõendid ja riigipõhised poliitilised ülevaated, mis võimaldavad meil jälgida edusamme, mida iga liikmesriik on digiülemineku valdkonnas teinud, ja pakkuda olulist tagasisideahelat poliitika kujundamiseks ELi tasandil.

Saksamaa EDPRi profiil: Laadige alla PDF (EN) või laadige alla PDF (DE)

EDPRi telekommunikatsiooni teabelehed: Laadi alla PDF (EN)

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks 2017

Saksamaa on DESI 2017is 11. kohal. Saksamaa on spektri eraldamisel liider. Sakslased on keskmisest rohkem internetikasutajad ja nende digioskused edenevad hästi. Saksa kodanikud ja ettevõtted lähenevad aktiivselt e-kaubanduse võimalustele. Kuid sakslased ei soovi kiiret lairibaühendust tellida. Kuna e-valitsuse kasutajatest on vaid 19 %, on suurim väljakutse parandada internetipõhist suhtlust riigiasutuste ja kodanike vahel.

Desi Saksamaa profiil: Laadige alla täisprofiil PDF (EN) või laadige alla kokkuvõte PDF (DE)

2016. aasta väljaanded

Laadige alla digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) riigiprofiil PDF-failina (EN); kokkuvõte pdf (DE)

Riigi põhinäitajate allalaadimine võimsuspunkti esitlusena (EN)

Laadige alla Euroopa digitaalse arengu aruanne (EDPR*) pdf-failina (EN) (DE)

Laadige alla EDPRi telekommunikatsiooni teabelehed PDF-failina (EN)

* EDPRi aruandes on ühendatud DESI (digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks) kvantitatiivsed tõendid ja riigipõhised poliitilised ülevaated, mis võimaldavad meil jälgida edusamme, mida iga liikmesriik on digiülemineku valdkonnas teinud, ja pakkuda olulist tagasisideahelat poliitika kujundamiseks ELi tasandil.

Seotud sisu

Üldpilt

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks – riikide tulemuslikkus digiteerimisel

Nendes aruannetes esitatakse ELi riikide andmed sellistes valdkondades nagu inimkapital, ühenduvus, digitaaltehnoloogia integreerimine ja digitaalsed avalikud teenused.

Vaata lisaks