Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Telekommunikatsioonid digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksis

Komisjon jälgib telekommunikatsiooniturgude arengut igas ELi liikmesriigis, andes aru investeeringute, reguleerimise ja turgude kohta.

    „“

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Euroopa Komisjon on alates 2014. aastast jälginud liikmesriikide digitaalset arengut digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) aruannete kaudu. Alates 2023. aastast ja kooskõlas 2030. aasta digikümnendi poliitikaprogrammiga on DESI nüüd lõimitud digikümnendi aruandesse ja seda kasutatakse digieesmärkide saavutamisel tehtud edusammude jälgimiseks. 

Tuginedes aruandes esitatud peamistele ühenduvusnäitajatele, nagu võrgu katvus, lairibaühenduse kasutuselevõtt ja hinnad, antakse telekommunikatsiooni peatükkides ülevaade edusammudest, mida liikmesriigid on teinud gigabitiühiskonna suunas, sealhulgas 5G-võrkudele üleminekul, ning peamistel turu- ja regulatiivsetel arengutel, sealhulgas spektri eraldamisel ja reguleeritud juurdepääsul. Need ei ole kaugeltki ammendavad, vaid hõlmavad enamikku turu ja lõppkasutajate huvi valdkondi, st tarbijakaitset, võrgu neutraalsust, rändlust, hädaabisidet ja universaalteenust. 

Telekommunikatsiooni peatükkides on ühendatud digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) kvantitatiivsed tõendid ja riigipõhised regulatiivsed arengud. Nad jälgivad iga liikmesriigi telekommunikatsiooniturgude arengut ja loovad olulise tagasisideahela.

 

Vaadata läbi 2020. aasta telekommunikatsioonipeatükkide järeldused

 

Varasemate aastate dokumentide arhiveerimine:

Varem olid telekommunikatsiooni peatükid kättesaadavad osana Euroopa digitaalse arengu aruande riikide profiilidest.

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks 2021

Komisjon avaldas 2021. aasta digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) tulemused, millega jälgitakse ELi liikmesriikides peamistes valdkondades tehtud digivaldkonna edusamme.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Seotud sisu

Üldpilt

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI)

Aastatel 2014–2022 võttis digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI) kokku näitajad Euroopa digitaalse tulemuslikkuse kohta ja jälgis ELi riikide edusamme.

Vaata lisaks

Riikide tulemused digiteerimisel

2023. aasta digikümnendi aruannetes kirjeldatakse, kuidas iga liikmesriik digikümnendi kardinaalsete punktidega tegeleb: Digioskused, digitaristud, ettevõtete digitaliseerimine ja avalike teenuste digiteerimine.