Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

e-tervishoid

Euroopa Komisjon teeb tööd selle nimel, et tagada kodanikele juurdepääs ohututele ja kvaliteetsetele tervishoiu- ja hooldusteenustele.

    nutitelefon jälgib südame tervist

© ipopba - iStock Getty Images Plus

Euroopa Komisjon avaldas teatise tervishoiu ja hoolduse digiülemineku kohta. Teatise eesmärk on suurendada kodanike mõjuvõimu ja luua tervem ühiskond. 

Kolm prioriteeti

Teatises tervishoiu ja hoolduse digiülemineku kohta määratakse kindlaks kolm prioriteeti:

  1. kodanike turvaline juurdepääs oma terviseandmetele, sealhulgas piiriülene juurdepääs, mis võimaldab kodanikel pääseda juurde oma terviseandmetele kogu ELis;
  2. personaalmeditsiin ühise Euroopa andmetaristu kaudu, mis võimaldab teadlastel ja teistel spetsialistidel koondada ressursse (andmed, eksperditeadmised, andmetöötlus- ja salvestusvõimsus) kogu ELis;
  3. kodanike võimestamine digitaalsete vahenditega kasutajate tagasiside ja isikukeskse hoolduse jaoks, kasutades digitaalseid vahendeid, et anda inimestele võimalus oma tervise eest hoolitseda, stimuleerida ennetamist ning võimaldada tagasisidet ja suhtlust kasutajate ja tervishoiuteenuste osutajate vahel.

Lisaks on teatises esitatud konkreetsed meetmed selle kohta, kuidas iga prioriteeti saavutada.

Teie arvamus loeb 

2017. aastal toimus avalik konsultatsioon tervishoiu ja hoolduse ümberkujundamise teemal. Komisjon kogus teavet poliitikameetmete ulatuse kohta, mida tuleb võtta, et parandada inimeste tervist ja hooldust. Konsultatsioonile laekus ligi 1500 vastust, millest üle 90 % vastanutest nõustus, et kodanikel peaks olema võimalik oma andmeid hallata. Rohkem kui 80 % vastanutest nõustus, et terviseandmete jagamine võib olla kasulik ja umbes 60 % vastanutest ütles, et neil ei ole juurdepääsu digitaalsetele tervishoiuteenustele. Konsultatsiooni tulemuste üksikasjalik kokkuvõte on kättesaadav.

Miks just digitaalne?

Tervishoiu ja hoolduse muutmine digitaalseks Euroopaks toob kasu inimestele, tervishoiusüsteemidele ja majandusele. Digitehnoloogiad, nagu 5G mobiilside, tehisintellekt ja superarvutid, pakuvad uusi võimalusi tervishoiu- ja hooldusteenuste saamise ja pakkumise ümberkujundamiseks. Need võimaldavad uuenduslikke lähenemisviise iseseisvale elule ning integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalhooldust.

Terviseandmed ja täiustatud andmeanalüüs võivad aidata kiirendada teadusuuringuid, isikupärastada meditsiini ja pakkuda haiguste varajast diagnoosimist ja palju muud

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Digitaalsed avalikud teenused ja keskkond

Komisjon kasutab digitehnoloogiat avalike teenuste parandamiseks ja arukate linnade arendamiseks.

Mine süvitsi

Terviseandmete haldamine

Euroopa Komisjon võttis vastu teatise ja komisjoni talituste töödokumendi tervishoiu ja hoolduse digiülemineku kohta, et hoogustada Euroopa Liidu tegevust.

Vaata lisaks

Arukad linnad ja kogukonnad

Euroopa Komisjon teeb koostööd arukate linnade ja kogukondadega, et tegeleda kohalike probleemidega, pakkuda kodanikele paremaid teenuseid ja saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärgid.

Usaldusteenused

EL on kehtestanud eeskirjad, et tugevdada usaldusteenuseid ja tagada meie veebitegevuse turvalisus kogu ELis.

Elektroonilised allkirjad

The eSignature Directive established the legal framework at European level for electronic signatures and certification services.

Elektrooniline identifitseerimine

E-identimine (eID) on üks vahendeid, mille abil tagada turvaline juurdepääs internetipõhistele teenustele ja teha e-tehinguid turvalisemal viisil.