Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopa tehisintellekti liit

Euroopa tehisintellekti liit on Euroopa Komisjoni algatus alustada avatud poliitilist dialoogi tehisintellekti teemal. Alates selle loomisest 2018. aastal on tehisintellekti liit kaasanud korrapäraste ürituste, avalike konsultatsioonide ja veebifoorumite kaudu ligikaudu 6000 sidusrühma.

    Inim- ja robotkäte jõudmine üksteise poole

Mis on AI allianss

Alates 2018. aasta juunist peab Euroopa Komisjon tehisintellekti strateegia raames avatud dialoogi kodanike, kodanikuühiskonna, ettevõtjate ja tarbijate organisatsioonide, ametiühingute, akadeemiliste ringkondade, avaliku sektori asutuste ja ekspertidega. Strateegia eesmärk on kasutada maksimaalselt ära tehisintellekti pakutavaid võimalusi ja tegeleda sellega kaasnevate uute väljakutsetega. Alustades veebifoorumist arutelude pidamiseks, on tehisintellekti liit muutunud elujõuliseks kogukonnaks, mis on viimastel aastatel aidanud kaasa mõnedele kõige olulisematele tehisintellekti valdkonnas käivitatud poliitilistele algatustele.

Usaldusväärse tehisintellekti edendamine

Tehisintellekti liit loodi algselt tehisintellekti kõrgetasemelise eksperdirühma töö juhtimiseks. Töörühma eetikasuunised ning poliitika- ja investeerimissoovitused olid olulised dokumendid, mis kujundasid usaldusväärse tehisintellekti kontseptsiooni, aidates kaasa komisjoni lähenemisviisile tehisintellektile. See töö põhines ekspertide panusel ja kogukonnapõhisel tagasisidel.

Pärast tehisintellekti kõrgetasemelise töörühma volituste lõppemist jätkab AI Alliance’i kogukond usaldusväärse tehisintellekti edendamist, jagades parimaid tavasid liikmete vahel ning aidates tehisintellekti arendajatel ja muudel sidusrühmadel kohaldada põhinõudeid ALTAI vahendi (usaldusväärse tehisintellekti praktiline hindamisnimekiri) kaudu.

Tehisintellekti tipptaseme ja usalduse suurendamine Euroopas

2020. aasta veebruaris avaldas komisjon valge raamatu, et tutvustada oma lähenemisviisi tehisintellekti tipptaseme ja usalduse ökosüsteemile. Dokument, mis oli suuresti inspireeritud AI HLEG tööst, sai avaliku arutelu. Tehisintellekti liidu veebiküsimustiku ja teabevahetuskanalite kaudu saadiüle 1215 vastuse (sh 400 seisukohavõttu).  Selle visiooni rikastamiseks kõigi ühiskondlike, majanduslike ja teaduslike seisukohtadega korraldati rida kohtumisi ja ümarlaudu tehisintellekti ekspertidega. Selle tulemusena esitas Euroopa Komisjon 2021. aasta aprillis määruse ettepaneku, millega kehtestatakse tehisintellekti käsitlevad ühtlustatud eeskirjad, ja tehisintellekti läbivaadatud kooskõlastatud kava.

Kogukonna koosolekud ja tehisintellekti üritused

Euroopa tehisintellekti alliansi liikmed kohtuvad korrapäraselt Ai valdkonna ekspertide, sidusrühmade ja rahvusvaheliste osalejatega. Alates foorumi käivitamisest on sellised üritused toonud igal aastal kokku keskmiselt 500 (isiklikult) 1000 (virtuaalset) osalejat.

Euroopa tipptase ja usaldus maailmas“ ja „Tehisintellekti reguleerimiseedasiviimine“olid veel kaks üritust, mis korraldati 2022. aasta märtsis ja juunis. Üritused kaasasid tehisintellekti kogukonda usaldusväärse tehisintellekti aspektide arutamisse ELi rahvusvahelise teavitustegevuse ja liikmesriikide tegevuse koordineerimise kontekstis.

Tehisintellekti alliansi neljas assamblee ja muud läbivaadatud tehisintellekti kooskõlastatud kava ja tulevase tehisintellektiseaduse konkreetsete poliitikavaldkondadega seotud üritused on kavandatud 2023. aastaks.

Mis see minu jaoks on?

Kuna tegemist on avatud veebikogukonnaga, annab tehisintellekti liit kõigile tasuta juurdepääsu dokumentidele ja ressurssidele, mis on seotud tehisintellekti erinevate poliitiliste aspektidega.

Uudistele ja üritustele pühendatud sektsioon hoiab liikmeid kursis eelseisvate koosolekute ja üritustega, mida komisjon korraldab või milles osaleb. Liikmed saavad platvormil ka oma üritusi jagada.

Klõpsake siin, et saada rohkem teavet AI Alliance’i kogukonna kohta. 

Kuidas registreeruda AI Alliance’i liikmeks?

Euroopa tehisintellekti allianss asub ELi Futuriumi platvormil ja on kõigile vabalt kättesaadav. Selleks et saada Euroopa tehisintellekti alliansi liikmeks, võite järgida järgmisi samme:

  1. Looge EU Logini konto
  2. Täitke vorm, et saada Euroopa tehisintellekti alliansi liikmeks 

Pange tähele, et see protsess võib võtta aega. Kui teie registreerimine on kinnitatud, saate teate e-posti teel. Seejärel pääsete ligi Euroopa tehisintellekti liidule ja hakkate panustama.

Kui teil tekib registreerimisel raskusi, võtke ühendust Futuriumi meeskonnaga.

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Euroopa lähenemisviis tehisintellektile

ELi lähenemisviis tehisintellekti tipptaseme ja usalduse keskustele, mille eesmärk on suurendada teadus- ja tööstussuutlikkust, tagades samal ajal ohutuse ja põhiõigused.

Vaata lisaks

Tehisintellekti käsitlev kooskõlastatud kava

Tehisintellekti kooskõlastatud kava eesmärk on kiirendada investeerimist tehisintellekti, tegutseda tehisintellekti strateegiates ja programmides ning ühtlustada tehisintellektipoliitikat, et vältida killustumist Euroopas.